Obsah

Zmluvy - Archív

 Zmluvy 2014

Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Dátum zverejnenia
Zmluva o nájme nebytových priestorov Interierové vybavenie časti nehnuteľnosti 740,00 Záchranná zdravotná služba Bratislava 18.3.2014
Zmluva č. D1/2014 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 350,00 Poľovnícke združenie Oravská Polhora 28.3.2014
Zmluva č. D2/2014 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 1522,00 Dobrovoľný hasičský zbor Oravská Polhora 28.3.2014
Zmluva č. D3/2014 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 2300,00 ARVENSIS 28.3.2014
Zmluva č. D4/2014 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 4880,00 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Oravská Polhora 28.3.2014
Zmluva č. D5/2014 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 3000,00 Telovýchovná jednota Družstevník Oravská Polhora 28.3.2014
Dodatok č. 3 ku zmluve č. A/1679/12/2008 Aktualizácia programov 366,00 TOPSET Solutions, s. r. o. 2.4.2014
Kúpna zmluva Predaj pozemku 521,36 Ján Juritka, Oravská Polhora 178 23.4.2014
Kúpna zmluva č. /6453/2014 Odpredaj pozemku 8982,12 SR - Slovenská správa ciest 6.5.2014
Kúpna zmluva č. 258/2014 Nákup pozemkov 3236,40 Oravská vodárenská spoločnost, a. s. 9.7.2014
Zmluva o dielo Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 405025,65 Stavebný podnik, s. r. o. 4.9.2014
Zmluva o lízingu hnuteľnej veci č. LZC/14/10208 Kúpa JCB 4CX 87000,00 VÚB Leasing, a. s. 16.10.2014
Zmluva o dielo Výstavba vodojemu a záchytu prameňa 209490,88 Ing. František Hrubjak - STASMONT 27.10.2014
Kúpno predajná zmluva Zametací stroj za traktor 1250,00 Muller Kamil 11.12.2014
Dohoda o zneškodnení odpadov Zneškodenie odpadov 129,90 Technické služby mesta Námestovo 11.12.2014
Zmluva č. 24/2015/PZS Vykonávanie zdravotného dohľadu pre 1. a 2. kategóriu prác zamestnancov 50,00 Beáta Kolenčíková 23.12.2014
Dodatok č. 1 k zmluve uzatvorenej dňa 2.6.2011 Auditórske overenie ročnej a konsolidovanej účtovnej závierky 1080,00 EKOAUDÍTOR, spol. s. r. o. 23.12.2014