Navigácia

Výber jazyka

Obsah

 

  • Názov mikroprojektu : Propagácia Babohorského kultúrno-prírodného dedičstva / Promocja babiogórskiego dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego
  • Partneri projektu: hlavný partner : Powiat Suski
  • Partner mikroprojektu 1: Obec Oravská Polhora
  • Obdobie realizácie miroprojektu: 12-2017 - 11-2018
  • Celková hodnota mikroprojektu : 107 018,42 €

Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva na pohraničnom území. 

Hlavný cieľ projektu:  je  budovanie turistického imidžu a identifikácia Poľsko-slovenského regiónu pod Babou horou ako regiónu s veľkým kultúrnym a prírodným potenciálom. Prostredníctvom propagačných aktivít, počas veľtrhov cestovného ruchu, ktoré sú určené pre cestovné kancelárie aj individuálnych turistov sprostredkujeme informácie širokej cieľovej skupine, čo sa prejaví na zvýšení záujmu o návštevu nášho regiónu. Taktiež prostredníctvom organizácie tematických výstav a zhotovenia publikácií prispeje projekt k zvýšeniu vedomostí o prírodných a kultúrnych hodnotách. Výstavy a časť publikácií budú okrem cieľovej skupiny turistov určené aj pre obyvateľov regiónu so zámerom zvyšovania vedomostí o ich regióne a vlastnom kultúrnom dedičstve.

 

Aktivity projektu:

1. Účasť na veľtrhoch cestovného ruchu ( Bratislava, Poznaň, Gdansk, Trenčín, Varšava)

2. Organizácia 7 tematických výstav (Jordanów, Stryszawa, Sucha Beskidzka,

Zawoja, Maków Podhalański, Námestovo, Oravská Polhora)

3.  Vytvoriť a zakúpiť propagačný materiál a propagačné predmety prezentujúce Babohorský región.

4. Zabezpečiť a zakúpiť predmety slúžiace na vybavenie propagačného stánku, ktorý slúži na prezentáciu Babohorskej oblasti na veľtrhoch cestovného ruchu.  

5. Zakúpiť vybavenie potrebné pre vytvorenie tematických výstav.

6. Propagovať mikroprojekt v regionálnom periodiku a regionálnej televízií.