Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Aktuality

13.11.2019

Zasadnutie obecného zastupiteľstva - 18.11.2019 1

Zasadnutie obecného zastupiteľstva - 18.11.2019

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstvo obce Oravská Polhora, ktoré sa uskutoční v pondelok 18.11.2019 o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ.

Detail

13.11.2019

Voľby do NR SR - informácie pre voliča 1

Voľby do NR SR - informácie pre voliča

Informácie pre voliča - voľby do NR SR, ktoré sa konajú v sobotu 29.02.2020 v čase od 7.00 - 22.00 hod.

Detail

08.11.2019

Hlásenie - 08.11.2019 1

Hlásenie - 08.11.2019

Hokejový a florbalový zápas, meranie zraku

Detail

03.11.2019

Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 1

Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Obec Oravská Polhora v súčasnosti aktualizuje svoj základný rozvojový dokument - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý bol vypracovaný na obdobie rokov 2015 - 2020. Tento dokument predstavuje základný nástroj riadenia a rozhodovania o ďalšom rozvoji našej obce.

Detail

29.10.2019

Informácie o triedení odpadu  1

Informácie o triedení odpadu - NATUR-PACK a.s.

Propagačné materiály ohľadom triedenia odpadu a príručka o správnom triedení "Alchýmia triedenia komunálneho odpadu".

Detail

29.10.2019

OVS a.s. vyzýva občanov na pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu 1

OVS a.s. vyzýva občanov na pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu

Informačný leták "Pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, povinnosti občana ako producenta odpadových vôd, nakladanie so žumpovými vodami". Cenník za likvidáciu odpadových vôd zo žúmp.

Detail

25.10.2019

Hlásenie - 25.10.2019 1

Hlásenie - 25.10.2019

Futbalové a florbalové zápasy, hokejový zápas

Detail

18.10.2019

Hlásenie - 18.10.2019 1

Hlásenie - 18.10.2019

Futbalové a florbalové zápasy, hokejový zápas

Detail

18.10.2019

Voľby do NR SR 2020 - oznámenie 1

Voľby do NR SR 2020 - oznámenie

Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o voľbu poštou voliča s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia SR: starosta@oravskapolhora.sk. Informácia o podmienkach hlasovania poštou.

Detail

13.10.2019

Beh cez 4 chotáre

Beh cez 4 chotáre

Krásne nedeľné počasie prilákalo dnes 13. októbra 2019 spolu 130 bežcov na 3. ročník Behu cez 4 chotáre. Je to jedno z mála podujatí, kde v rámci jedného behu môžete skutočne prekročiť hranice štyroch obcí - Oravskej Polhory, Sihelného, Rabče a Oravského Veselého. Cieľom športového podujatia je okrem rozvoja športu aj propagácia historicky dôležitej spojnice medzi Oravskou Polhorou, Sihelným a Oravským Veselým (snahou všetkých týchto obcí je obnova historickej spojnice a jej premena na kvalitnú cyklotrasu, ktorú by mohli využívať nielen obyvatelia dotknutých obcí, ale aj turisti navštevujúci kraj pod Babou horou a Pilskom). Pevne veríme, že sa to aj vďaka takýmto podujatiam podarí uskutočniť. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník Behu cez 4 chotáre!

Detail

11.10.2019

Hlásenie - 11.10.2019 1

Hlásenie - 11.10.2019

Futbalové zápasy

Detail

09.10.2019

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 17.10.2019 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 17.10.2019

Prerušenie elektriny vo štvrtok 17.10.2019 v čase od 7.30 - 18.30 hod. v časti Slaná voda z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach.

Detail

07.10.2019

Oravská Polhora - videofilm 1

Oravská Polhora - videofilm

V rámci projektu iniciatívy "Na Orave dobre"

Detail

Obecný úrad

Adresa

Oravská Polhora 454
029 47 Oravská Polhora

Kontaktné spojenie

Mobilný telefón: +421/915 290 553

Úradné hodiny

pondelok7:00 - 10:3011:00 - 15:00
utorok7:00 - 10:3011:00 - 15:00
streda7:00 - 10:3011:00 - 17:00
štvrtokNestránkový deň
piatok7:00 - 10:3011:00 - 13:00
sobota9:00 - 12:00Overovanie podpisov a listín

Obec Oravská Polhora

Oravská Polhora sa rozprestiera na severnom okraji Oravy, na hraniciach s Poľskou republikou. Svojou polohou je najsevernejším územím na Slovensku. Rozlohou 8 452 ha je najväčším katastrálnym územím v okrese Námestovo. Katastrálne územie Oravskej Polhory susedí z väčšej časti s Poľskom a s katastrálnymi územiami obcí Rabčice, Rabča, Sihelné a Oravské Veselé. Územie sa orograficky začleňuje do sústavy vonkajších Západných Karpát, časti Oravských Beskýd, do komplexu horského masívu Babej Hory a Pilska.

OcU

 

 

Kontaktné údaje

Úradné hodiny

Pondelok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Streda 7:00 - 10:30 11:00 - 17:00
Štvrtok Nestránkový deň   
Piatok 7:00 - 10:30 11:00 - 13:00
Sobota 9:00 - 12:00 Overovanie podpisov a listín

Základné informácie 

Samosprávný kraj Žilinský
Okres Námestovo
Región Orava
Počet obyvateľov 3921
Rozloha 84,52 km2
Prvá písomná zmienka 1588