Obsah

Zmluvy - Archív

 Zmluvy 2017

Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Dátum zverejnenia
Zberný dvor Oravská Polhora
777579,25
Ministerstvo ŽP SR Bratislava
05.1.2017
Pozemky
3,00
 
25.1.2017
Mandátna zmluva Verejné obstarávanie - Kanalizácia - Dolný koniec 1 500,00 MLD Consulting, s.r.o. 26.1.2017
Zmluva č. D1/2017 Poskytnutie finančnej dotácie pre Kongregáciu Milosrdných sestier sv. Vincenta-Satmárok 20,00 Obec Oravská Polhora 31.1.2017
Zmluva č. D2/2017 Poskytnutie finančnej dotácie pre Cech slovenských gajdošov 2 630,00 Obec Oravská Polhora 31.1.2017
Zmluva č. D3/2017 Poskytnutie finančnej dotácie pre Poľovnícke združenie Piľsko 350,00 Obec Oravská Polhora 31.1.2017
Zmluva č. D4/2017 Poskytnutie finančnej dotácie pre Rímskokatolícku cirkev 4 610,00 Obec Oravská Polhora 31.1.2017
Zmluva č. D5/2017 Poskytnutie finančnej dotácie pre Spojený florbalový klub 2 345,00 Obec Oravská Polhora 31.1.2017
Zmluva č. D6/2017 Poskytnutie finančnej dotácie pre Telovýchovnú jednotu 2 395,00 Obec Oravská Polhora 31.1.2017
Zmluva č. D7/2017 Poskytnutie finančnej dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor 3 300,00 Obec Oravská Polhora 31.1.2017
Zmluva o dielo č.1411012017 Vypracovanie projektového zámeru a žiadosti o NFP 990,00 GAVIS,s.r.o.,Or.Podzámok 06.2.2017
Kúpna zmluva Pozemky 3,00   22.2.2017
Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO Elektronizácia služieb obcí 1540,00 Lomtec.com a.s., Bratislava 22.2.2017
Zmluva o spracovaní osobných údajov Spracovanie osobných údajov na informačný systém katastrálny operát 0,00 MAPA Slovakia Digital s.r.o., Bratislava 14.3.2017
Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Oravská Polhora_40 Geografický informačný systém na digitálnych mapových podkladoch 2641,00 MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Bratislava 14.3.2017
Kúpna zmluva Pozemky 3,00   17.4.2017
Kúpna zmluva Pozemky 3,00   20.4.2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-431-02096 Poskytnutie finančných prostriedkov na projekt: Tak spievala moja babka v Karpatoch 1000,00 Fond na podporu umenia, Bratislava 3.5.2017
Kúpna zmluva Pozemky 3,00   10.5.2017
Kúpna zmluva Pozemky 3,00   10.5.2017
Kúpna zmluva Pozemky 3,00   10.5.2017
Kúpna zmluva Pozemky 3,00   23.5.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie pre DHZ Oravská Polhora 3 000,00 DPO SR, Bratislava 6.6.2017
Zmluva o vytvorení webového sídla Webové sídlo s prezentáciou www.oravskapolhora.sk 1 945,20 Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 7.6.2017
Zmluva o prevádzke webového sídla Prevádzka webového sídla www.oravskapolhora.sk 550,80 Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 7.6.2017
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP - Zberný dvor Dodatok k zmluve 0,00 Ministerstvo ŽP SR Bratislava 13.6.2017
Zmluva o manažmente projektu Manažment k projektu - Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy 2 000,00 MP Profit PB, s.r.o., Považská Bystrica 23.6.2017
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP - Zberný dvor Dodatok k zmluve 0,00 Ministerstvo ŽP SR Bratislava 28.6.2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-450-00918 Poskytnutie finančných prostriedkov na projekt: Gajdošská kultúra na potulkách Moravou 2 000,00 Fond na podporu umenia Bratislava 6.7.2017
Licenčná zmluva Vytvorenie software: TENDERnet 250,00 TENDERnet s.r.o., Žilina 11.7.2017
Zmluva o poskytnutí služieb Audit účtovnej závierky, audit konsolidovanej účtovnej závierky, overenie konsolidovanej výročnej správy 1 080,00 MAKROAUDIT s.r.o., Bratislava 14.7.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2017/O/85 (Projekt) Autobusová zastávka inšpirovaná ľudovou architektúrou 1 300,00 Žilinský samosprávny kraj 24.7.2017
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný projekt č. 7/BES/PL-SK (Projekt) Na gajdošskú nôtu 57 544,10 Žilinský samosprávny kraj 26.7.2017