Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vzory tlačív

Dane

Daňovník (priznanie, súhrn príloh) Stiahnuté: 235x | 01.08.2017

Nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 191x | 01.08.2017

Opatrenie Stiahnuté: 197x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny priezviske k miestnej dani Stiahnuté: 186x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny trvalého pobytu Stiahnuté: 199x | 01.08.2017

Poučenie na vyplnenie priznania Stiahnuté: 189x | 01.08.2017

Predajný automat Stiahnuté: 196x | 01.08.2017

Príloha - zníženie oslobodenia Stiahnuté: 179x | 01.08.2017

Priznanie k dani - byt Stiahnuté: 195x | 01.08.2017

Priznanie k dani - pes Stiahnuté: 180x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba jednoúčelová Stiahnuté: 191x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba viacúčelová Stiahnuté: 178x | 01.08.2017

Priznanie k dani z pozemkov Stiahnuté: 186x | 01.08.2017

Žiadosť o vrátenie preplatku Stiahnuté: 289x | 01.08.2017

Žiadosť o vydanie novej evid. známky pre psa Stiahnuté: 186x | 01.08.2017

Stavebné

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 311x | 01.08.2017

Návrh na zápis stavby do EN Stiahnuté: 226x | 01.08.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 319x | 01.08.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 212x | 01.08.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 212x | 01.08.2017

Stránka