Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vzory tlačív

Dane

Daňovník (priznanie, súhrn príloh) Stiahnuté: 329x | 01.08.2017

Nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 249x | 01.08.2017

Opatrenie Stiahnuté: 251x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny priezviske k miestnej dani Stiahnuté: 248x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny trvalého pobytu Stiahnuté: 271x | 01.08.2017

Poučenie na vyplnenie priznania Stiahnuté: 251x | 01.08.2017

Predajný automat Stiahnuté: 252x | 01.08.2017

Príloha - zníženie oslobodenia Stiahnuté: 247x | 01.08.2017

Priznanie k dani - byt Stiahnuté: 267x | 01.08.2017

Priznanie k dani - pes Stiahnuté: 244x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba jednoúčelová Stiahnuté: 267x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba viacúčelová Stiahnuté: 245x | 01.08.2017

Priznanie k dani z pozemkov Stiahnuté: 284x | 01.08.2017

Žiadosť o vrátenie preplatku Stiahnuté: 379x | 01.08.2017

Žiadosť o vydanie novej evid. známky pre psa Stiahnuté: 242x | 01.08.2017

Stavebné

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 412x | 01.08.2017

Návrh na zápis stavby do EN Stiahnuté: 300x | 01.08.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 455x | 01.08.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 305x | 01.08.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 281x | 01.08.2017

Stránka