Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vzory tlačív

Dane

Daňovník (priznanie, súhrn príloh) Stiahnuté: 341x | 01.08.2017

Nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 259x | 01.08.2017

Opatrenie Stiahnuté: 260x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny priezviske k miestnej dani Stiahnuté: 261x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny trvalého pobytu Stiahnuté: 284x | 01.08.2017

Poučenie na vyplnenie priznania Stiahnuté: 261x | 01.08.2017

Predajný automat Stiahnuté: 260x | 01.08.2017

Príloha - zníženie oslobodenia Stiahnuté: 258x | 01.08.2017

Priznanie k dani - byt Stiahnuté: 275x | 01.08.2017

Priznanie k dani - pes Stiahnuté: 256x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba jednoúčelová Stiahnuté: 279x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba viacúčelová Stiahnuté: 252x | 01.08.2017

Priznanie k dani z pozemkov Stiahnuté: 298x | 01.08.2017

Žiadosť o vrátenie preplatku Stiahnuté: 391x | 01.08.2017

Žiadosť o vydanie novej evid. známky pre psa Stiahnuté: 251x | 01.08.2017

Stavebné

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 432x | 01.08.2017

Návrh na zápis stavby do EN Stiahnuté: 308x | 01.08.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 482x | 01.08.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 320x | 01.08.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 291x | 01.08.2017

Stránka