Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vzory tlačív

Dane

Daňovník (priznanie, súhrn príloh) Stiahnuté: 96x | 01.08.2017

Nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 79x | 01.08.2017

Opatrenie Stiahnuté: 73x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny priezviske k miestnej dani Stiahnuté: 70x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny trvalého pobytu Stiahnuté: 71x | 01.08.2017

Poučenie na vyplnenie priznania Stiahnuté: 72x | 01.08.2017

Predajný automat Stiahnuté: 76x | 01.08.2017

Príloha - zníženie oslobodenia Stiahnuté: 71x | 01.08.2017

Priznanie k dani - byt Stiahnuté: 75x | 01.08.2017

Priznanie k dani - pes Stiahnuté: 67x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba jednoúčelová Stiahnuté: 67x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba viacúčelová Stiahnuté: 67x | 01.08.2017

Priznanie k dani z pozemkov Stiahnuté: 71x | 01.08.2017

Žiadosť o vrátenie preplatku Stiahnuté: 79x | 01.08.2017

Žiadosť o vydanie novej evid. známky pre psa Stiahnuté: 64x | 01.08.2017

Stavebné

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 107x | 01.08.2017

Návrh na zápis stavby do EN Stiahnuté: 77x | 01.08.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 107x | 01.08.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 83x | 01.08.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 75x | 01.08.2017

Stránka