Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vzory tlačív

Dane

Daňovník (priznanie, súhrn príloh) Stiahnuté: 402x | 01.08.2017

Nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 303x | 01.08.2017

Opatrenie Stiahnuté: 306x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny priezviske k miestnej dani Stiahnuté: 310x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny trvalého pobytu Stiahnuté: 335x | 01.08.2017

Poučenie na vyplnenie priznania Stiahnuté: 313x | 01.08.2017

Predajný automat Stiahnuté: 301x | 01.08.2017

Príloha - zníženie oslobodenia Stiahnuté: 316x | 01.08.2017

Priznanie k dani - byt Stiahnuté: 332x | 01.08.2017

Priznanie k dani - pes Stiahnuté: 297x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba jednoúčelová Stiahnuté: 342x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba viacúčelová Stiahnuté: 305x | 01.08.2017

Priznanie k dani z pozemkov Stiahnuté: 353x | 01.08.2017

Žiadosť o vrátenie preplatku Stiahnuté: 442x | 01.08.2017

Žiadosť o vydanie novej evid. známky pre psa Stiahnuté: 295x | 01.08.2017

Stavebné

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 532x | 14.01.2022

Návrh na zápis stavby do EN Stiahnuté: 363x | 01.08.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 598x | 01.08.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 383x | 14.01.2022

Žiadosť o povolenie vodnej stavby a odber podzemných vôd (studňa) Stiahnuté: 30x | 14.01.2022

Stránka