Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vzory tlačív

Dane

Daňovník (priznanie, súhrn príloh) Stiahnuté: 256x | 01.08.2017

Nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 208x | 01.08.2017

Opatrenie Stiahnuté: 216x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny priezviske k miestnej dani Stiahnuté: 211x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny trvalého pobytu Stiahnuté: 228x | 01.08.2017

Poučenie na vyplnenie priznania Stiahnuté: 207x | 01.08.2017

Predajný automat Stiahnuté: 213x | 01.08.2017

Príloha - zníženie oslobodenia Stiahnuté: 200x | 01.08.2017

Priznanie k dani - byt Stiahnuté: 214x | 01.08.2017

Priznanie k dani - pes Stiahnuté: 201x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba jednoúčelová Stiahnuté: 211x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba viacúčelová Stiahnuté: 198x | 01.08.2017

Priznanie k dani z pozemkov Stiahnuté: 214x | 01.08.2017

Žiadosť o vrátenie preplatku Stiahnuté: 322x | 01.08.2017

Žiadosť o vydanie novej evid. známky pre psa Stiahnuté: 208x | 01.08.2017

Stavebné

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 348x | 01.08.2017

Návrh na zápis stavby do EN Stiahnuté: 255x | 01.08.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 375x | 01.08.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 264x | 01.08.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 238x | 01.08.2017

Stránka