Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vzory tlačív

Dane

Daňovník (priznanie, súhrn príloh) Stiahnuté: 351x | 01.08.2017

Nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 273x | 01.08.2017

Opatrenie Stiahnuté: 279x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny priezviske k miestnej dani Stiahnuté: 272x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny trvalého pobytu Stiahnuté: 298x | 01.08.2017

Poučenie na vyplnenie priznania Stiahnuté: 273x | 01.08.2017

Predajný automat Stiahnuté: 268x | 01.08.2017

Príloha - zníženie oslobodenia Stiahnuté: 272x | 01.08.2017

Priznanie k dani - byt Stiahnuté: 286x | 01.08.2017

Priznanie k dani - pes Stiahnuté: 267x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba jednoúčelová Stiahnuté: 287x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba viacúčelová Stiahnuté: 263x | 01.08.2017

Priznanie k dani z pozemkov Stiahnuté: 310x | 01.08.2017

Žiadosť o vrátenie preplatku Stiahnuté: 408x | 01.08.2017

Žiadosť o vydanie novej evid. známky pre psa Stiahnuté: 260x | 01.08.2017

Stavebné

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 469x | 01.08.2017

Návrh na zápis stavby do EN Stiahnuté: 322x | 01.08.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 538x | 01.08.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 344x | 01.08.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 313x | 01.08.2017

Stránka