Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vzory tlačív

Dane

Daňovník (priznanie, súhrn príloh) Stiahnuté: 168x | 01.08.2017

Nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 143x | 01.08.2017

Opatrenie Stiahnuté: 142x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny priezviske k miestnej dani Stiahnuté: 131x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny trvalého pobytu Stiahnuté: 133x | 01.08.2017

Poučenie na vyplnenie priznania Stiahnuté: 134x | 01.08.2017

Predajný automat Stiahnuté: 141x | 01.08.2017

Príloha - zníženie oslobodenia Stiahnuté: 127x | 01.08.2017

Priznanie k dani - byt Stiahnuté: 140x | 01.08.2017

Priznanie k dani - pes Stiahnuté: 126x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba jednoúčelová Stiahnuté: 128x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba viacúčelová Stiahnuté: 125x | 01.08.2017

Priznanie k dani z pozemkov Stiahnuté: 132x | 01.08.2017

Žiadosť o vrátenie preplatku Stiahnuté: 154x | 01.08.2017

Žiadosť o vydanie novej evid. známky pre psa Stiahnuté: 127x | 01.08.2017

Stavebné

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 225x | 01.08.2017

Návrh na zápis stavby do EN Stiahnuté: 154x | 01.08.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 226x | 01.08.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 143x | 01.08.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 144x | 01.08.2017

Stránka