Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vzory tlačív

Dane

Daňovník (priznanie, súhrn príloh) Stiahnuté: 298x | 01.08.2017

Nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 237x | 01.08.2017

Opatrenie Stiahnuté: 242x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny priezviske k miestnej dani Stiahnuté: 238x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny trvalého pobytu Stiahnuté: 259x | 01.08.2017

Poučenie na vyplnenie priznania Stiahnuté: 239x | 01.08.2017

Predajný automat Stiahnuté: 240x | 01.08.2017

Príloha - zníženie oslobodenia Stiahnuté: 235x | 01.08.2017

Priznanie k dani - byt Stiahnuté: 245x | 01.08.2017

Priznanie k dani - pes Stiahnuté: 223x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba jednoúčelová Stiahnuté: 242x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba viacúčelová Stiahnuté: 227x | 01.08.2017

Priznanie k dani z pozemkov Stiahnuté: 254x | 01.08.2017

Žiadosť o vrátenie preplatku Stiahnuté: 366x | 01.08.2017

Žiadosť o vydanie novej evid. známky pre psa Stiahnuté: 232x | 01.08.2017

Stavebné

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 386x | 01.08.2017

Návrh na zápis stavby do EN Stiahnuté: 285x | 01.08.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 430x | 01.08.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 293x | 01.08.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 268x | 01.08.2017

Stránka