Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vzory tlačív

Dane

Daňovník (priznanie, súhrn príloh) Stiahnuté: 116x | 01.08.2017

Nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 95x | 01.08.2017

Opatrenie Stiahnuté: 88x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny priezviske k miestnej dani Stiahnuté: 84x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny trvalého pobytu Stiahnuté: 83x | 01.08.2017

Poučenie na vyplnenie priznania Stiahnuté: 90x | 01.08.2017

Predajný automat Stiahnuté: 95x | 01.08.2017

Príloha - zníženie oslobodenia Stiahnuté: 85x | 01.08.2017

Priznanie k dani - byt Stiahnuté: 93x | 01.08.2017

Priznanie k dani - pes Stiahnuté: 81x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba jednoúčelová Stiahnuté: 78x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba viacúčelová Stiahnuté: 83x | 01.08.2017

Priznanie k dani z pozemkov Stiahnuté: 86x | 01.08.2017

Žiadosť o vrátenie preplatku Stiahnuté: 95x | 01.08.2017

Žiadosť o vydanie novej evid. známky pre psa Stiahnuté: 78x | 01.08.2017

Stavebné

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 127x | 01.08.2017

Návrh na zápis stavby do EN Stiahnuté: 93x | 01.08.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 133x | 01.08.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 96x | 01.08.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 87x | 01.08.2017

Stránka