Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vzory tlačív

Dane

Daňovník (priznanie, súhrn príloh) Stiahnuté: 212x | 01.08.2017

Nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 178x | 01.08.2017

Opatrenie Stiahnuté: 182x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny priezviske k miestnej dani Stiahnuté: 173x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny trvalého pobytu Stiahnuté: 178x | 01.08.2017

Poučenie na vyplnenie priznania Stiahnuté: 174x | 01.08.2017

Predajný automat Stiahnuté: 179x | 01.08.2017

Príloha - zníženie oslobodenia Stiahnuté: 166x | 01.08.2017

Priznanie k dani - byt Stiahnuté: 178x | 01.08.2017

Priznanie k dani - pes Stiahnuté: 163x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba jednoúčelová Stiahnuté: 170x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba viacúčelová Stiahnuté: 163x | 01.08.2017

Priznanie k dani z pozemkov Stiahnuté: 171x | 01.08.2017

Žiadosť o vrátenie preplatku Stiahnuté: 221x | 01.08.2017

Žiadosť o vydanie novej evid. známky pre psa Stiahnuté: 163x | 01.08.2017

Stavebné

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 283x | 01.08.2017

Návrh na zápis stavby do EN Stiahnuté: 204x | 01.08.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 301x | 01.08.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 196x | 01.08.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 192x | 01.08.2017

Stránka