Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vzory tlačív

Dane

Daňovník (priznanie, súhrn príloh) Stiahnuté: 241x | 01.08.2017

Nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 196x | 01.08.2017

Opatrenie Stiahnuté: 203x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny priezviske k miestnej dani Stiahnuté: 193x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny trvalého pobytu Stiahnuté: 207x | 01.08.2017

Poučenie na vyplnenie priznania Stiahnuté: 195x | 01.08.2017

Predajný automat Stiahnuté: 202x | 01.08.2017

Príloha - zníženie oslobodenia Stiahnuté: 185x | 01.08.2017

Priznanie k dani - byt Stiahnuté: 200x | 01.08.2017

Priznanie k dani - pes Stiahnuté: 185x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba jednoúčelová Stiahnuté: 197x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba viacúčelová Stiahnuté: 184x | 01.08.2017

Priznanie k dani z pozemkov Stiahnuté: 197x | 01.08.2017

Žiadosť o vrátenie preplatku Stiahnuté: 305x | 01.08.2017

Žiadosť o vydanie novej evid. známky pre psa Stiahnuté: 193x | 01.08.2017

Stavebné

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 323x | 01.08.2017

Návrh na zápis stavby do EN Stiahnuté: 237x | 01.08.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 332x | 01.08.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 222x | 01.08.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 219x | 01.08.2017

Stránka