Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vzory tlačív

Dane

Daňovník (priznanie, súhrn príloh) Stiahnuté: 145x | 01.08.2017

Nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 121x | 01.08.2017

Opatrenie Stiahnuté: 121x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny priezviske k miestnej dani Stiahnuté: 110x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny trvalého pobytu Stiahnuté: 107x | 01.08.2017

Poučenie na vyplnenie priznania Stiahnuté: 116x | 01.08.2017

Predajný automat Stiahnuté: 120x | 01.08.2017

Príloha - zníženie oslobodenia Stiahnuté: 108x | 01.08.2017

Priznanie k dani - byt Stiahnuté: 118x | 01.08.2017

Priznanie k dani - pes Stiahnuté: 103x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba jednoúčelová Stiahnuté: 109x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba viacúčelová Stiahnuté: 105x | 01.08.2017

Priznanie k dani z pozemkov Stiahnuté: 112x | 01.08.2017

Žiadosť o vrátenie preplatku Stiahnuté: 126x | 01.08.2017

Žiadosť o vydanie novej evid. známky pre psa Stiahnuté: 106x | 01.08.2017

Stavebné

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 178x | 01.08.2017

Návrh na zápis stavby do EN Stiahnuté: 128x | 01.08.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 181x | 01.08.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 121x | 01.08.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 125x | 01.08.2017

Stránka