Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vzory tlačív

Dane

Daňovník (priznanie, súhrn príloh) Stiahnuté: 347x | 01.08.2017

Nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 266x | 01.08.2017

Opatrenie Stiahnuté: 271x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny priezviske k miestnej dani Stiahnuté: 267x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny trvalého pobytu Stiahnuté: 290x | 01.08.2017

Poučenie na vyplnenie priznania Stiahnuté: 268x | 01.08.2017

Predajný automat Stiahnuté: 264x | 01.08.2017

Príloha - zníženie oslobodenia Stiahnuté: 264x | 01.08.2017

Priznanie k dani - byt Stiahnuté: 282x | 01.08.2017

Priznanie k dani - pes Stiahnuté: 262x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba jednoúčelová Stiahnuté: 283x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba viacúčelová Stiahnuté: 258x | 01.08.2017

Priznanie k dani z pozemkov Stiahnuté: 304x | 01.08.2017

Žiadosť o vrátenie preplatku Stiahnuté: 400x | 01.08.2017

Žiadosť o vydanie novej evid. známky pre psa Stiahnuté: 257x | 01.08.2017

Stavebné

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 452x | 01.08.2017

Návrh na zápis stavby do EN Stiahnuté: 315x | 01.08.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 511x | 01.08.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 334x | 01.08.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 304x | 01.08.2017

Stránka