Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vzory tlačív

Dane

Daňovník (priznanie, súhrn príloh) Stiahnuté: 181x | 01.08.2017

Nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 154x | 01.08.2017

Opatrenie Stiahnuté: 156x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny priezviske k miestnej dani Stiahnuté: 145x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny trvalého pobytu Stiahnuté: 145x | 01.08.2017

Poučenie na vyplnenie priznania Stiahnuté: 151x | 01.08.2017

Predajný automat Stiahnuté: 152x | 01.08.2017

Príloha - zníženie oslobodenia Stiahnuté: 141x | 01.08.2017

Priznanie k dani - byt Stiahnuté: 153x | 01.08.2017

Priznanie k dani - pes Stiahnuté: 140x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba jednoúčelová Stiahnuté: 142x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba viacúčelová Stiahnuté: 139x | 01.08.2017

Priznanie k dani z pozemkov Stiahnuté: 145x | 01.08.2017

Žiadosť o vrátenie preplatku Stiahnuté: 174x | 01.08.2017

Žiadosť o vydanie novej evid. známky pre psa Stiahnuté: 140x | 01.08.2017

Stavebné

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 242x | 01.08.2017

Návrh na zápis stavby do EN Stiahnuté: 172x | 01.08.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 256x | 01.08.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 161x | 01.08.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 161x | 01.08.2017

Stránka