Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vzory tlačív

Dane

Daňovník (priznanie, súhrn príloh) Stiahnuté: 283x | 01.08.2017

Nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 222x | 01.08.2017

Opatrenie Stiahnuté: 228x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny priezviske k miestnej dani Stiahnuté: 226x | 01.08.2017

Oznámenie zmeny trvalého pobytu Stiahnuté: 246x | 01.08.2017

Poučenie na vyplnenie priznania Stiahnuté: 226x | 01.08.2017

Predajný automat Stiahnuté: 229x | 01.08.2017

Príloha - zníženie oslobodenia Stiahnuté: 221x | 01.08.2017

Priznanie k dani - byt Stiahnuté: 236x | 01.08.2017

Priznanie k dani - pes Stiahnuté: 214x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba jednoúčelová Stiahnuté: 227x | 01.08.2017

Priznanie k dani - stavba viacúčelová Stiahnuté: 213x | 01.08.2017

Priznanie k dani z pozemkov Stiahnuté: 238x | 01.08.2017

Žiadosť o vrátenie preplatku Stiahnuté: 343x | 01.08.2017

Žiadosť o vydanie novej evid. známky pre psa Stiahnuté: 220x | 01.08.2017

Stavebné

Návrh na kolaudáciu stavby Stiahnuté: 362x | 01.08.2017

Návrh na zápis stavby do EN Stiahnuté: 270x | 01.08.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 414x | 01.08.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 280x | 01.08.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 254x | 01.08.2017

Stránka