Menu
Obec Oravská Polhora
Obec Oravská Polhora

Vzory tlačív

Dane

Daňovník (priznanie, súhrn príloh)

Daňovník (priznanie, súhrn príloh).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 738,38 kB
Stiahnuté: 570×
Vložené: 1. 8. 2017

Nevýherné hracie prístroje

Nevýherné hracie prístroje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,83 kB
Stiahnuté: 425×
Vložené: 1. 8. 2017

Opatrenie

Opatrenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,01 kB
Stiahnuté: 434×
Vložené: 1. 8. 2017

Oznámenie zmeny priezviska k miestnej dani

Oznámenie zmeny priezviske k miestnej dani.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 36,34 kB
Stiahnuté: 434×
Vložené: 15. 1. 2024

Oznámenie zmeny trvalého pobytu

Oznámenie zmeny trvalého pobytu.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 35,3 kB
Stiahnuté: 496×
Vložené: 1. 8. 2017

Poučenie na vyplnenie priznania

Poučenie na vyplnenie priznania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,56 kB
Stiahnuté: 422×
Vložené: 1. 8. 2017

Priznanie k dani - kompletné tlačivá

Priznanie_komplet_tlacivo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,7 MB
Stiahnuté: 465×
Vložené: 15. 1. 2024

Vyúčtovanie dane z ubytovania za štvrťrok

Daň z ubytovania (2).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31 kB
Stiahnuté: 68×
Vložené: 22. 1. 2024

Žiadosť o vrátenie preplatku

Žiadosť o vrátenie preplatku.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 95,96 kB
Stiahnuté: 560×
Vložené: 1. 8. 2017

Žiadosť o vydanie novej evid. známky pre psa

Žiadosť o vydanie novej evid. známky pre psa.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 11,2 kB
Stiahnuté: 419×
Vložené: 1. 8. 2017

Stavebné

Návrh na kolaudáciu stavby

Návrh na kolaudáciu stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 37,92 kB
Stiahnuté: 781×
Vložené: 26. 10. 2023

Návrh na kolaudáciu vodnej stavby

Návrh na kolaudáciu vodnej stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 36,53 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 26. 10. 2023

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 39,38 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 26. 10. 2023

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 40,24 kB
Stiahnuté: 23×
Vložené: 26. 10. 2023

Návrh na zápis geometrického plánu

návrh na zápis GP .docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,03 kB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 28. 7. 2023

Návrh na zápis rozostavanej stavby

návrh na zápis rozostavanej stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,18 kB
Stiahnuté: 46×
Vložené: 28. 7. 2023

Návrh na zápis stavby do KN

návrh na zápis stavby do KN.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,16 kB
Stiahnuté: 515×
Vložené: 28. 7. 2023

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie-drobnej-stavby_5.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,67 kB
Stiahnuté: 836×
Vložené: 8. 2. 2024

Žiadosť o (zmenu) zrušenie súpisného čísla (orientačného čísla)

Oznámenie - súp. číslo žiadosť zrušenie súpisného čísla.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,16 kB
Stiahnuté: 283×
Vložené: 26. 7. 2023

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť o dodatočné povolenie na stavbu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 40,46 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 26. 10. 2023

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 37,82 kB
Stiahnuté: 506×
Vložené: 26. 10. 2023

Žiadosť o povolenie vodnej stavby a odber podzemných vôd (studňa)

Žiadosť o povolenie vodnej stavby a odber podzemných vôd (studňa).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 37,89 kB
Stiahnuté: 166×
Vložené: 26. 10. 2023

Žiadosť o predĺženie termínu na dokončenie stavby

Žiadosť o predĺženie termínu na dokončenie stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 37,36 kB
Stiahnuté: 449×
Vložené: 26. 10. 2023

Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu

Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 40,44 kB
Stiahnuté: 647×
Vložené: 26. 10. 2023

Žiadosť o určenie súpisného čísla/orientačného čísla

Oznámenie -Žiadosť o určenie súpisného čísla.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,85 kB
Stiahnuté: 401×
Vložené: 27. 12. 2023

Žiadosť o vydanie súhlasu k vydaniu stavebného povolenia

žiadosť o vydanie k súladus uzemným plánom.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 42,5 kB
Stiahnuté: 407×
Vložené: 2. 8. 2023

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska ako orgánu štátnej vodnej správy

žiadosť o vydanie stanoviska orgánu štátnej vodnej správy.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 43 kB
Stiahnuté: 40×
Vložené: 2. 8. 2023

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska cestného správneho orgánu

žiadosť o vydanie stanoviska cestného správneho orgánu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 2. 8. 2023

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 37,98 kB
Stiahnuté: 314×
Vložené: 26. 10. 2023

Žiadosť o zmenu údajov katastra

žiadosť o zmenu údajov .docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,31 kB
Stiahnuté: 37×
Vložené: 28. 7. 2023

Matrika

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 10,66 kB
Stiahnuté: 278×
Vložené: 1. 8. 2017

Oznámenie o opätovnom prijatí priezviska po rozvode

Oznámenie o opätovnom prijatí priezviska po rozvode.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 37,42 kB
Stiahnuté: 247×
Vložené: 1. 8. 2017

Splnomocnenie

Splnomocnenie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,2 kB
Stiahnuté: 284×
Vložené: 1. 8. 2017

Evidencia obyvateľstva

Pre prihlásenie k trvalému, resp. prechodnému pobytu je potrebné predložiť k nahliadnutiu: • platný občiansky preukaz, ak ide o dieťa do 15 rokov, rodný list dieťaťa, • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve bytu alebo domu (originál výpisu z listu vlastníctva) • ak občan nie je vlastník bytu alebo domu, je potrebné písomné potvrdenie o súhlase osobne, alebo je potrebné predložiť overený súhlas všetkých vlastníkov. Ohlasovňa na základe požiadania občana vydáva „Potvrdenie o pobyte“. K vydaniu potvrdenia je potrebné predložiť občiansky preukaz. Za vydanie potvrdenia o pobyte sa platí správny poplatok vo výške 5 €/osoba v hotovosti v pokladni OcÚ (v zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch, položka č. 8).

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Navrh na zrusenie TP.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 41 kB
Stiahnuté: 40×
Vložené: 26. 7. 2023

Oznamenie MV SR o určení vzorov ohlasovacích listkov na pobyt

Oznamenie MV SR o určení vzorov ohlasovacích listkov na pobyt.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 666 kB
Stiahnuté: 361×
Vložené: 1. 8. 2017

Potvrdenie súhlasu s prihlasením občana na pobyt

Potvrdenie súhlasu s prihlasením občana na pobyt.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 21 kB
Stiahnuté: 265×
Vložené: 1. 8. 2017

Vyhlásenie o zákaze vydania údajov

Vyhlásenie o zákaze vydania údajov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 614 kB
Stiahnuté: 235×
Vložené: 1. 8. 2017

Ostatné

Čestné vyhlásenie

Čestné-vyhlásenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,01 kB
Stiahnuté: 19×
Vložené: 28. 9. 2023

Prihláška na zaradenie domácnosti do systému separovaného zberu odpadu

Prihláška na zaradenie domácnosti do systému separovaného zberu odpadu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 33,5 kB
Stiahnuté: 263×
Vložené: 1. 8. 2017

Žiadosť o súhlas k vyňatiu poľnohospodárskej pôdy z PPF

Žiadosť o súhlas k vyňatiu poľnohospodárskej pôdy z PPF.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 21,5 kB
Stiahnuté: 333×
Vložené: 1. 8. 2017

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR/rozšírenie osvedčenia SHR

SHR žiadosť -nová.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,53 kB
Stiahnuté: 353×
Vložené: 26. 7. 2023

Občan a samospráva

Voľby prezidenta SR 2024

Informácie

Mapový portál obce

Zberný dvor

Zberný dvor

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5
1
6 7 8 9 10
1
11
12 13 14
1
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Aktuálna teplota

25.2.2024 02:54

Aktuálna teplota:

0.8 °C

Vlhkosť:

92.4 %

Rosný bod:

-0.2 °C

 

Kontakty

Obecný úrad
Oravská Polhora 454
029 47 Oravská Polhora

Telefón: +421/435521 781
Mobilný telefón: +421/915 290 553
E-mail: starosta@oravskapolhora.sk

 

Úradné hodiny

Pondelok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Streda 7:00 - 10:30 11:00 - 17:00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7:00 - 10:30 11:00 - 13:00