Menu
Obec Oravská Polhora
Obec Oravská Polhora

Vzory tlačív

Dane

Daňovník (priznanie, súhrn príloh)

Daňovník (priznanie, súhrn príloh).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 738,38 kB
Stiahnuté: 515×
Vložené: 1. 8. 2017

Nevýherné hracie prístroje

Nevýherné hracie prístroje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,83 kB
Stiahnuté: 394×
Vložené: 1. 8. 2017

Opatrenie

Opatrenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,01 kB
Stiahnuté: 401×
Vložené: 1. 8. 2017

Oznámenie zmeny priezviske k miestnej dani

Oznámenie zmeny priezviske k miestnej dani.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 36,34 kB
Stiahnuté: 398×
Vložené: 1. 8. 2017

Oznámenie zmeny trvalého pobytu

Oznámenie zmeny trvalého pobytu.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 35,3 kB
Stiahnuté: 448×
Vložené: 1. 8. 2017

Poučenie na vyplnenie priznania

Poučenie na vyplnenie priznania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,56 kB
Stiahnuté: 391×
Vložené: 1. 8. 2017

Predajný automat

Predajný automat.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,85 kB
Stiahnuté: 379×
Vložené: 1. 8. 2017

Príloha - zníženie oslobodenia

Príloha - zníženie oslobodenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 165,56 kB
Stiahnuté: 405×
Vložené: 1. 8. 2017

Priznanie k dani - byt

Priznanie k dani - byt.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,59 kB
Stiahnuté: 414×
Vložené: 1. 8. 2017

Priznanie k dani - pes

Priznanie k dani - pes.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,54 kB
Stiahnuté: 386×
Vložené: 1. 8. 2017

Priznanie k dani - stavba jednoúčelová

Priznanie k dani - stavba jednoúčelová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 181,74 kB
Stiahnuté: 419×
Vložené: 1. 8. 2017

Priznanie k dani - stavba viacúčelová

Priznanie k dani - stavba viacúčelová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,28 kB
Stiahnuté: 387×
Vložené: 1. 8. 2017

Priznanie k dani z pozemkov

Priznanie k dani z pozemkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,88 kB
Stiahnuté: 449×
Vložené: 1. 8. 2017

Vyúčtovanie dane z ubytovania za štvrťrok

Daň z ubytovania.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 26 kB
Stiahnuté: 19×
Vložené: 26. 7. 2023

Žiadosť o vrátenie preplatku

Žiadosť o vrátenie preplatku.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 95,96 kB
Stiahnuté: 529×
Vložené: 1. 8. 2017

Žiadosť o vydanie novej evid. známky pre psa

Žiadosť o vydanie novej evid. známky pre psa.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 11,2 kB
Stiahnuté: 379×
Vložené: 1. 8. 2017

Stavebné

Návrh na kolaudáciu stavby

Návrh na kolaudáciu stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 37,88 kB
Stiahnuté: 727×
Vložené: 14. 1. 2022

Návrh na zápis geometrického plánu

návrh na zápis GP .docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,03 kB
Stiahnuté: 21×
Vložené: 28. 7. 2023

Návrh na zápis rozostavanej stavby

návrh na zápis rozostavanej stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,18 kB
Stiahnuté: 14×
Vložené: 28. 7. 2023

Návrh na zápis stavby do KN

návrh na zápis stavby do KN.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,16 kB
Stiahnuté: 481×
Vložené: 28. 7. 2023

Ohlásenie drobnej stavby

Drobná stavba - žiadosť 2021.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,09 kB
Stiahnuté: 776×
Vložené: 26. 7. 2023

Žiadosť o (zmenu) zrušenie súpisného čísla (orientačného čísla)

Oznámenie - súp. číslo žiadosť zrušenie súpisného čísla.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,16 kB
Stiahnuté: 249×
Vložené: 26. 7. 2023

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 37,75 kB
Stiahnuté: 480×
Vložené: 14. 1. 2022

Žiadosť o povolenie vodnej stavby a odber podzemných vôd (studňa)

Žiadosť o povolenie vodnej stavby a odber podzemných vôd (studňa).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 37,83 kB
Stiahnuté: 138×
Vložené: 14. 1. 2022

Žiadosť o predĺženie termínu na dokončenie stavby

Žiadosť o predĺženie termínu na dokončenie stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 37,24 kB
Stiahnuté: 424×
Vložené: 14. 1. 2022

Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu

Žiadosť o povolenie na stavbu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 163,5 kB
Stiahnuté: 598×
Vložené: 14. 1. 2022

Žiadosť o určenie súpisného čísla

Oznámenie -Žiadosť o určenie súpisného čísla.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,69 kB
Stiahnuté: 364×
Vložené: 26. 7. 2023

Žiadosť o vydanie súhlasu k vydaniu stavebného povolenia

žiadosť o vydanie k súladus uzemným plánom.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 42,5 kB
Stiahnuté: 379×
Vložené: 2. 8. 2023

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska ako orgánu štátnej vodnej správy

žiadosť o vydanie stanoviska orgánu štátnej vodnej správy.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 43 kB
Stiahnuté: 14×
Vložené: 2. 8. 2023

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska cestného správneho orgánu

žiadosť o vydanie stanoviska cestného správneho orgánu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44 kB
Stiahnuté: 14×
Vložené: 2. 8. 2023

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 37,89 kB
Stiahnuté: 284×
Vložené: 14. 1. 2022

Žiadosť o zmenu údajov katastra

žiadosť o zmenu údajov .docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,31 kB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 28. 7. 2023

Matrika

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 10,66 kB
Stiahnuté: 251×
Vložené: 1. 8. 2017

Oznámenie o opätovnom prijatí priezviska po rozvode

Oznámenie o opätovnom prijatí priezviska po rozvode.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 37,42 kB
Stiahnuté: 222×
Vložené: 1. 8. 2017

Splnomocnenie

Splnomocnenie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,2 kB
Stiahnuté: 258×
Vložené: 1. 8. 2017

Evidencia obyvateľstva

Pre prihlásenie k trvalému, resp. prechodnému pobytu je potrebné predložiť k nahliadnutiu: • platný občiansky preukaz, ak ide o dieťa do 15 rokov, rodný list dieťaťa, • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve bytu alebo domu (originál výpisu z listu vlastníctva) • ak občan nie je vlastník bytu alebo domu, je potrebné písomné potvrdenie o súhlase osobne, alebo je potrebné predložiť overený súhlas všetkých vlastníkov. Ohlasovňa na základe požiadania občana vydáva „Potvrdenie o pobyte“. K vydaniu potvrdenia je potrebné predložiť občiansky preukaz. Za vydanie potvrdenia o pobyte sa platí správny poplatok vo výške 5 €/osoba v hotovosti v pokladni OcÚ (v zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch, položka č. 8).

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Navrh na zrusenie TP.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 41 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 26. 7. 2023

Oznamenie MV SR o určení vzorov ohlasovacích listkov na pobyt

Oznamenie MV SR o určení vzorov ohlasovacích listkov na pobyt.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 666 kB
Stiahnuté: 331×
Vložené: 1. 8. 2017

Potvrdenie súhlasu s prihlasením občana na pobyt

Potvrdenie súhlasu s prihlasením občana na pobyt.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 21 kB
Stiahnuté: 244×
Vložené: 1. 8. 2017

Vyhlásenie o zákaze vydania údajov

Vyhlásenie o zákaze vydania údajov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 614 kB
Stiahnuté: 215×
Vložené: 1. 8. 2017

Ostatné

Čestné vyhlásenie

Čestné-vyhlásenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,01 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 28. 9. 2023

Prihláška na zaradenie domácnosti do systému separovaného zberu odpadu

Prihláška na zaradenie domácnosti do systému separovaného zberu odpadu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 33,5 kB
Stiahnuté: 241×
Vložené: 1. 8. 2017

Žiadosť o súhlas k vyňatiu poľnohospodárskej pôdy z PPF

Žiadosť o súhlas k vyňatiu poľnohospodárskej pôdy z PPF.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 21,5 kB
Stiahnuté: 305×
Vložené: 1. 8. 2017

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR/rozšírenie osvedčenia SHR

SHR žiadosť -nová.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,53 kB
Stiahnuté: 321×
Vložené: 26. 7. 2023

Občan a samospráva

GAJDOVAČKA 2023

gajdovacka

Pozvánky na podujatia

g1

g2

Mapový portál obce

Aktuálne projekty

hala

Zberný dvor

Zberný dvor

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30
1
1
1
2
1
3 4 5 6 7
1
8
9 10 11 12 13 14
1
15
16 17 18 19 20 21
1
22
23 24 25 26 27 28
1
29
30 31 1 2 3 4
1
5

Aktuálna teplota

1.10.2023 20:47

Aktuálna teplota:

9.7 °C

Vlhkosť:

90.3 %

Rosný bod:

8.2 °C

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 1. 10. 2023
zamračené 16 °C 7 °C
pondelok 2. 10. oblačno 19/10 °C
utorok 3. 10. jasná obloha 22/11 °C
streda 4. 10. slabý dážď 14/8 °C

Karpatské terénne náučné centrum

KTNC

fnp

Vedomostná hra o obci

Naskenuj QR kód svojim smartfónom a hraj

hra

 

Kontakty

Obecný úrad
Oravská Polhora 454
029 47 Oravská Polhora

Telefón: +421/435521 781
Mobilný telefón: +421/915 290 553
E-mail: starosta@oravskapolhora.sk

 

Úradné hodiny

Pondelok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Streda 7:00 - 10:30 11:00 - 17:00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7:00 - 10:30 11:00 - 13:00