Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Využite možnosť podporiť aktivity Nadácie Jána Pavla II. v Oravskej Polhore poukázaním 2% z dane.

 

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby v roku 2022.

Právnické osoby môžu v roku 2021 poukázať 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby za rok 2021

minimálne však 8 EUR.

Ak právnická osoba chce poukázať 1% z dane, vyplní v časti VI daňového priznania príslušné kolónky.

Ak právnická osoba v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania na zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii), môže poukázať 2%.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

Fyzické osoby môžu v roku 2022 poukázať 2% z dane za rok 2021, pričom dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!

3% môžete poukázať, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. V takomto

prípade je povinnou prílohou Vášho daňového priznania Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Postup pre zamestnancov.

Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a zároveň o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia a vypočítať 2% zo zaplatenej dane. Je to maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

Vyplňte tlačivo “Vyhlásenie” a do 30.04.2022 ho zašlite na príslušný daňový úrad. V prípade odpracovania 40 hodín dobrovoľníckej činnosti priložte aj potvrdenie.

Podrobné informácie nájdete na www.rozhodni.sk

Chceme sa touto cestou poďakovať všetkým, ktorí nám poskytli podiel zaplatenej dane v

predchádzajúcom roku.

Keďže daňový úrad informácie o poskytovateľovi neuvádza, nemôžme vám poďakovať osobne.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom administratívy týkajúcej sa poukázania podielu z dane alebo použitia peňazí na podporu verejnoprospešného účelu, napíšte nám na nadacia.jana.pavla.ii@gmail.com

 

Pre zamestnancov:


 link

 

Údaje do daňového priznania:

IČO: 42216168
Právna forma: Nadácia
Názov: Nadácia Jána Pavla II v Oravskej Polhore
Ulica: Oravská Polhora
Číslo: 454
PSČ: 029 47
Obec: Oravská Polhora

 

Ďakujeme!