Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Na gajdošskú nôtu

interreg NGN-logo

 

  • Názov mikroprojektu: Na gajdošskú nôtu/ Na dudziarską nutę
  • Partneri projektu: hlavný partner : Powiat Suski, partner mikroprojektu 1: obec Oravská Polhora
  • Obdobie realizácie miroprojektu: 02/2017-01/2018
  • Celková hodnota mikroprojektu: 67 698,95 €

 

Hlavným cieľom projektu je zachovávať a propagovať tradičné formy hudby spojené s pastierskou a valašskou kultúrou, ktorá je spoločná pre poľské a slovenské komunity na oboch stranách Babej hory.

Dosiahnutie cieľa bude prostredníctvom organizovania hudobných školení, workshopov, prednášok, prípravou vzdelávacích materiálov,  ako i oboznámením účastníkov školení s procesom výroby hudobných nástrojov, ich históriou a významom v rámci rodinných tradícií. Tieto aktivity budú zamerané na prevenciu proti zániku tradičného spôsobu hry  na hudobné nástroje, ako súčasti kultúrneho dedičstva regiónov okolo Babej hory.

Aktivity projektu:

  1. Výučba hry na tradičné hudobné nástroje (pastierska píšťalka a gajdy) - výučba prebieha v obciach Oravská Polhora, Rabča, Sihelné. Pre potreby výučby bolo vyrobených 18ks. píšťaliek a 9.ks. oravských gájd
  1. Exkurzia v Bojniciach u výrobcu gájd- prednáška spojená s ukážkou výroby rôznych typov slovenských gájd.
  2. Spoločný hudobný workshop v Gmine Zawoja. Doplňujúca aktivita programu výučby na tradičné hudobné nástroje.
  3. Spoločný koncert a hudobný workshop v Oravskej Polhore ako súčasť Medzinárodného gajdošského festivalu Gajdovačka.
  4. Vypracovanie inštruktážneho DVD a učebnice hry na pastiersku píšťalku a gajdy.
  5. Spoločný koncert a stretnutie v predvianočnom období


polhora suski euroregion

Fotogaléria

uvodna

Fotogaléria zrealizovaných aktivít

30.01.2018

Absolventi hudobných kurzov, spoločne uzavreli projekt s názvom Na gajdošskú nôtu !

Absolventi hudobných kurzov, spoločne uzavreli projekt s názvom Na gajdošskú nôtu !

Pre dnešnú generáciu je tradičná hudobná kultúra regiónu pod Babou horou málo známa a v jej archaickej podobe až nedostupná. Vďaka zvýšeniu povedomia, možnosti hudobne sa vzdelávať a zakúpeniu hudobných nástrojov sa nám podarilo preškoliť 18 detí v hre na pastierskej píšťalke a 9 detí v hre na tradičnom type oravských gájd. Deti pochádzali z troch obcí nášho kraja a to z Oravskej Polhory, Sihelného a Rabče. Ako učebná pomôcka im bola vďaka projektu vypracovaná učebnica hry na pastierku píšťalku a gajdy s pomocným DVD. Na záverečnom koncerte dňa 30.1.2018, v reštaurácií Koliba-Poľana, sme didaktické pomôcky spoločne s deťmi pokrstili hlasným zvukom z pastierskych píšťaliek. Okrem preškolených hudobníkov z troch obcí, sa na záverečnom koncerte predviedli malé speváčky z Rabče, Oravskej Polhory či iné hudobné zoskupenia. Hlavnou myšlienkou mikroprojektu bolo zachrániť kultúrno-prírodné dedičstvo oblasti a pomôcť tak ku generačnému prenosu hudobných informácií. Veríme, že projekt bol len začiatkom väčšieho celku a v podobných vzdelávacích aktivitách sa bude aj naďalej pokračovať. Projekt bol realizovaný vďaka programu Interreg V-A-Poľsko-Slovensko 2014-2020, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Detail

23.10.2017

Hudobný workshop počas Medzinárodného gajdošského festivalu Gajdovačka

Hudobný workshop počas Medzinárodného gajdošského festivalu Gajdovačka

Dvojdňová hudobná dielňa, bola zameraná na spoločnú výmenu hudobných skúseností a spoločné zohrávanie rovnakých melódií známych na oboch stranách Babej hory. Workshop sa uskutočnil počas medzinárodného festivalu Gajdovačka, pričom účastníci sa okrem workshopu zúčastnili aj tohto festivalu, kde prezentovali svoje zručnosti.Predovšetkým si v rámci festivalu mohli pozrieť a porovnať hudobné zručnosti vystupujúcich umelcov z celého sveta.

Detail

01.08.2017

Vydanie učebnice a DVD hry na pastierskej píšťalke a gajdách

Vydanie učebnice a DVD hry na pastierskej píšťalke a gajdách

Vďaka projektu "Na gajdošskú nôtu" sme vydali didaktické pomôcky (učebnica a DVD) výučby hry na pastiersku píšťalku a gajdy. Táto učebnica slúži ako učebná pomôcka účastníkom školení kurzu, ktorý realizujeme vďaka projektu. Taktiež slúži všetkým ostatným záujemcom o hru a ako školská pomôcka v školách v regióne pod Babou horou. Učebnica aj DVD boli spracované v troch jazykových mutáciách. (slovenský, poľský, anglický jazyk a učebnica a z časti DVD aj v goralskom dialekte) Materiál zároveň slúži ako forma efektívneho propagovania kultúrneho bohatstva poľsko-slovenského pohraničia pod Babou horou

Detail

17.07.2017

Nahrávanie DVD s názvom "Výučba hry na pastiersku píšťalku"

Nahrávanie DVD s názvom "Výučba hry na pastiersku píšťalku"

S účastníkmi kurzu výučba hry na píšťalku z projektu " Na gajdošskú nôtu" sme nahrávali DVD, ktoré poslúži ako učebná pomôcka k učebnici výučby hry na pastiersku píšťalku. DVD obsahuje vybrané melódie spod Babej hory, ktoré sú známe na poľskej i slovenskej strane Babohorského regiónu.

Detail

01.07.2017

Spoločné hudobné stretnutie v Zawoji

Spoločné hudobné stretnutie v Zawoji

K lepšiemu spoločnému porozumeniu hudobného štýlu oblasti Pod Babou horou účastníkom výučby na pastierskych píšťalkách a gajdách, pomohlo spoločné poľsko-slovenské stretnutie, ktoré sa organizovalo formou workshopu v obci Zawoja. Stretnutie prispelo hlavne k lepšiemu pochopenie hudobného dedičstva a hlavne k nadviazaniu bezprostredných vzťahov medzi poľskými a slovenskými účastníkmi projektu.

Detail