Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

P.O. Hviezdoslav a Polhora – kúpele, Hájnikova žena, poštári Kleinovci 1

P.O. Hviezdoslav a Polhora – kúpele, Hájnikova žena, poštári Kleinovci

Začiatkom novembra tohto roku sme si pripomenuli sto rokov od úmrtia slovenského spisovateľa, básnika Pavla Országha Hviezdoslava (1849-1921). Dnes si bližšie priblížime Hviezdoslavovu dobu a nazrieme do jeho súkromných i pracovných vzťahov k ľuďom žijúcim v našej obci.

celý text

ostatné | 6. 12. 2021 | Autor: Správce Webu
Tri Polhory spája nielen futbal! Ale aj futbal. 1

Tri Polhory spája nielen futbal! Ale aj futbal.

Na Slovensku máme tri Polhory, jednu na Orave, druhú pri Brezne a napokon Novú Polhoru pri Košiciach. Ak nazrieme hlbšie do dejín, tak nájdeme medzi nimi spoločné ľudské osudy z konca 18.storočia. A v novodobých dejinách spája všetky tri Polhory futbalový turnaj. celý text

ostatné | 7. 7. 2021 | Autor: Správce Webu
hájovňa Jalovec, 1944, archív Ing. Milan Holubčík

Polhora v toku dejín: Strašné dni! Jalovec. 1938.

Naši dedovia a pradedovia vedeli. Vieme, a chceme vedieť, aj my? Aké sú naše vedomosti o udalostiach novembra a decembra 1938 v Polhore?

celý text

ostatné | 11. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
zľava: Štefan Bieľak, Ján Masničák, Jozef Zboroň-Mička (1921), Vendelín Masničák (zdroj: M.Kapičáková)

Polhora v toku dejín: Zabudnutí-nezabudnutí gajdoši a muzikanti z Polhory

Naše vedomosti o muzikantoch v Polhore, vrátane gajdošov, pochádzajú len z druhej polovice 19.storočia. Z tejto doby sú nám známe tri základné muzikantsko-gajdošské rody Taľaga, Masničák a Chromčák, čiastočne k nim môžeme priradiť aj Luscoňovcov. Okolo nich sa formovali ďalšie skupiny hudobníkov a spevákov.

celý text

ostatné | 23. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
Vývoj hraníc ČSR – Poľsko na Orave

Polhora v toku dejín: Plebiscit, ktorý nebol …

Pokiaľ siaha naša historická pamäť, tak Orava bola vždy jednotným, uceleným, viac či menej homogénnym, administratívno-správnym útvarom Uhorska. Až v dôsledku udalostí Veľkej vojny dochádza k roztrhaniu jej odvekých hraníc medzi Česko-Slovensko a Poľsko. Tento faktický stav pretrváva dodnes, na jednej jej strane hovoria slovensky, kým na druhej zas poľsky. Pritom v minulosti považovali naši predkovia, aj tí dnes na poľskej strane, za svoj materinský jazyk slovenčinu, v istom zmysle aj Goralčinu.

celý text

ostatné | 23. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
Miesta úmrtia obetí – Ľudová škola

Polhora v toku dejín: Nepokoje v Polhore v roku 1918

Prvá svetová vojna priniesla so sebou utrpenie, biedu i hlad, a to nielen do oblastí priamo zasiahnutých vojnovými udalosťami. Jej dôsledkom boli zásadné zmeny v politickom usporiadaní strednej Európy. Rakúsko-Uhorsko písalo svoje posledné dejinné kapitoly a na jeho troskách vznikalo Česko-Slovensko, ktorého hranice ešte neboli stanovené. O ich určenie sa viedol tvrdý boj s Poľskom i Maďarskom.

celý text

ostatné | 23. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
k2

Polhora v toku dejín: Cholerový cintorín v Oravskej Polhore

Počas 19.storočia sa Uhorskom prehnalo niekoľko epidémií cholery, ktorá zasiahla aj našu obec. Okrem tejto infekčnej choroby postihol obyvateľov Polhory aj hladomor v polovici storočia. celý text

ostatné | 23. 9. 2020 | Autor: Správce Webu