Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vydanie učebnice a DVD hry na pastierskej píšťalke a gajdách

Vďaka projektu "Na gajdošskú nôtu" sme vydali didaktické pomôcky (učebnica a DVD) výučby hry na pastiersku píšťalku a gajdy. Táto učebnica slúži ako učebná pomôcka účastníkom školení kurzu, ktorý realizujeme vďaka projektu. Taktiež slúži všetkým ostatným záujemcom o hru a ako školská pomôcka v školách v regióne pod Babou horou. Učebnica aj DVD boli spracované v troch jazykových mutáciách. (slovenský, poľský, anglický jazyk a učebnica a z časti DVD aj v goralskom dialekte) Materiál zároveň slúži ako forma efektívneho propagovania kultúrneho bohatstva poľsko-slovenského
pohraničia pod Babou horou

Predmetom úlohy je vypracovanie učebnice hry na pastiersku píšťalku
a gajdy. Tento materiál bude okrem iného slúžiť účastníkom školení
ako učebná pomôcka. Zároveň bude k dispozícii ďalším záujemcom
o hru na tieto tradičné hudobné nástroje. . Učebnica bude spracovaná v troch
jazykových mutáciách (slovensky, poľsky, anglicky). Materiál bude
vydaný v počte 500 kusov učebníc.
Každý kus učebnice bude správe označený povinnými logami
a informáciami o projekte v súlade s pokynmi na publicitu projektov
financovaných v rámci programu.