Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obecný úrad - Kontaktné údaje

Obec Oravská Polhoraobecný úrad
Obecný úrad Oravská Polhora čs. 454
029 47  Oravská Polhora

Telefón:  +421 (0) 915 290 553 
                +421 (0) 43/5521 781
                +421 (0) 43/5595 114
               
E - mail: starosta@oravskapolhora.sk    

 

Úradné hodiny obecného úradu v Oravskej Polhore:

 Pondelok   700 hod. - 1030 hod.   1100 hod. - 1500 hod.
 Utorok   700 hod. - 1030 hod.   1100 hod. - 1500 hod.
 Streda   700 hod. - 1030 hod.   1100 hod. - 1700 hod.
 Štvrtok   700 hod. - 1030 hod.   1100 hod. - 1500 hod.
 Piatok   700 hod. - 1030 hod.   1100 hod. - 1300 hod.

Prestávka na obed je od 1030 hod. do 1100 hod.

 

Organizačná štruktúra:

org. štruktúra

 

Úsek Pracovníci Kontakt
Starosta obce  Ing. Michal Strnál mobil: 0905 979 718
e-mail: starosta@oravskapolhora.sk

Hlavný kontrolór             Mgr. Ladislav Šnapko                       mobil: 0903 220 992                                    
                                                                                                        e-mail: lacosnapko@gmail.com
 
 
Organizačný odbor Janka Heretíková tel: 043/5521 781, 0915 290 553
e-mail: starosta@oravskapolhora.sk

Ekonomický odbor Ing. Anna Vorčáková tel: 043/5521 781, 0905 441 406
e-mail: ekonom@oravskapolhora.sk

Vnútorná správa Jana Vorčáková tel: 043/5521 781, 0919 369 216
e-mail: dane@oravskapolhora.sk

Matrika Margita Bobáková tel: 043/5521 781, 0919 369 216
e-mail: matrika@oravskapolhora.sk

Pozemkový odbor Ing. Martina Buková tel: 0948 522 202
e-mail: pozemky@oravskapolhora.sk
     

Odbor kultúry Ivan Matis tel: 0915 703 212
e-mail: kultura@oravskapolhora.sk

Technický úsek    
 
Janka Briššáková                 
tel: 0919 149 618
     
     

Polhorské služby, s.r.o. Mgr. Tomáš Tyrol tel: 0948 004 495