Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Trasa valašskej kultúry

InterregTVK

 • Názov projektu: Trasa Valašskej Kultúry /Szlak Kultury Wołoskiej 
 • Obdobie realizácie projektu: 01/2017 -10/2018
 • Celková hodnota projektu: 1 883 500,72€
 • Vedúci partner - Žiadateľ: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia“.
 • Partneri projektu: (P 1) Detská organizácia Fénix, o.z. Územná organizácia Snina, (P 2) Województwo Podkarpackie, (P 4) Województwo Małopolskie, (P 5) Związek Podhalan w Polsce, (P 6) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, (P 7) Obec Oravská Polhora, (P 8) Obec Malatiná, (P 9) Obec Zázrivá

 

Aktivity projektu pre Obec Oravská Polhora

 1. Účasť na úvodnej konferencií v Cieszyne
 2. Označenie Trasy valašskej kultúry: Stavebné práce na budove bývalej colnice na hraničnom priechode Or.Polhora/Korbielów. Vytvorenie múzea pastierskych zvykov a tradícií pod Babou horou, doplnené o informačné turistické centrum. 
 3. Organizácia podujatia „Pálenie svätojánskej vatry a pastierske tradície“ Prezentácia ukážok práce na salaši, pastierskych zvykov a tradičnej gastronómie. Súčasťou aktivity je aj odborná konferencia na tému pastierska kultúra a prírodné dedičstvo.
 4. Seminár: Chov tradičného plemena -slovenskej valašky v horských oblastiach.
 5. Gastronomické workshopy zamerané na tradičné jedlá pastierov a jedlá z regiónu pod Babou horou.
 6. Účasť na Záverečnej konferencií
 7. Propagácia projektu /informačné tabule, prostredníctvom podujatí, informácie uverejnené na internetovej stránke a sociálnych médiách.

TVK1

TVK2

09.09.2018

Seminár - Chov tradičného plemena – slovenskej valašky v horských oblastiach

Seminár - Chov tradičného plemena – slovenskej valašky v horských oblastiach

Odborný seminár sa konal v Karpatskom centre valašskej kultúry dňa 7.9.2018. Seminár navštívilo 30 poslucháčov a 3 prednášajúci. Tematicky bol seminár rozdelený na dve časti. 1. časť, ktorú tvorila odborná prednáška známeho chovateľa a uchovávateľa tradičného plemena ovce Valaška, pána Michala Milerského, ktorý odprezentoval tému Ovca Valaška a jej zdravie. Pán Milerski sa zameral na dôkladné vysvetlenie vzniku a vývoja oviec od historických plemien po súčasnosť, obzvlášť opísal vznik tradičnej ovce valašky a vplyv jej chovu na našom území v minulosti. V prednáške Ovca Valaška a jej zdravie sa taktiež pán Milerskí podrobne venoval všetkým chorobám oviec a kôz, ich vzniku, liečbe a prevencií. 2. časť seminára sa venovala kultúrnym zvláštnostiam pastierstva a ovčiarstva. Mgr. Peter Kováč predniesol závery z vlastného výskumu v téme Vybrané osobnosti tradičného ovčiarstva na strednom Spiši, kde sa venoval chovu oviec, životu na salaši, tradičnému odevu bačov na Spiši, špecifickým piesňam a tancom horného Spiša, ale aj zvykosloviu na salaši a viere v magické sily bačov v minulosti. Druhú kultúrnu časť seminára ukončili Andrej Gernát s Evou Gernátovou- Gernátovci s prezentáciou - Pastierskych hudobných nástrojov na Kysuciach, počas prezentácie predviedli tvorbu zvuku, konštrukciu pastierskych hudobných nástrojov, zvláštnosti regiónu a hudobné porovnanie regiónu Kysuce s inými regiónmi Slovenska. Predviedli rôzne pastierske hudobné nástroje od signálnych -pastiersky roh, fujara trombita, cez pastierske píšťalky – šesť dierková, koncovka, dvojačka po trojdierkové – kostené – fujara až k jazýčkovým pastierskym hudobným nástrojom ako sú gajdica a viacero typov gájd. Seminár bol ukončený záverečnou diskusiou so všetkými prednášajúcimi.

Detail

31.08.2018

Kulinárske workshopy

Kulinárske workshopy

Kulinárske tvorivé dielne sa uskutočnili v novo otvorenom Karpatskom centre valašskej kultúry v dňoch 16.8/21.8/23.8/28.8/30.8/2018. Kulinárske workshopy sa skladali z 5 cyklov zameraných na tradičné jedlá pastierov v regióne pod Babou horou. Na každom workshope sa zúčastnilo 10 osôb. Cieľom workshopov bolo aktívne prispieť k záchrane tradičných jedál a receptov horskej pastierskej oblasti pod Babou horou. Lektormi tvorivých dielní boli skúsení kuchári a zanietenci pre uchovávanie vzácneho gastronomického bohatstva ako aj nositelia tradícií a pamätníci, ktorý ešte poznajú staré už skoro zabudnuté recepty. Tematicky sa workshopy venovali jedlám zo zemiakov, mliečne výrobky -výroba syru, syrových výrobkov, ,príprava kaší, múčnych jedál a koláčov. Súčasťou workshopu bola samotná príprava a ochutnávka jedál, výučba a prednáška o spôsobe prípravy, čase a príležitosti konzumácie daného jedla v minulosti. Kulinárskych workshopov sa zúčastnili všetky vekové kategórie občanov. 16.8.2018 Najznámejšie jedlá zo salaša - Halušky s bryndzou, Strapačky s kapustou, (čučoriedkové) Borovkové halušky. 21.8.2018 Chudobné jedlá zo zemiakov- Zemiakové placky, oravské zemiaky. 23.8.2018 Pastierske mliečne výrobky- výroba syra, syrové nite, korbáčiky. 28.8.2018 Kaše- každodenné jedlo našich predkov Kuľaša, Brija-Čír, Griska 30.8.2018 Zabudnuté polievky- Kyselica, Polievka z čierneho hrachu

Detail

24.06.2018

Pálenie svätojánskej vatry a pastierske tradície II.

Pálenie svätojánskej vatry a pastierske tradície II.

Podujatie Pálenie svätojánskej vatry a pastierske tradície, sa konalo dňa 23.6.2018 v Areáli kultúrno-športového centra v Oravskej Polhore. V rámci podujatia sa konali viaceré aktivity zamerané na atraktívnu prezentáciu pastierskych tradícií. Významnou aktivitou boli ukážky výroby a ochutnávka syrových výrobkov. Dôležitou súčasťou celého podujatia boli taktiež vystúpenia folklórnych telies a ľudových hudieb zo Slovenska, Poľska a Českej republiky. Pri výbere vystupujúcich sa kládol dôraz na repertoár a tematické spracovanie vystúpení. Všetky ľudové hudby a tenčené zložky prezentovali počas svojich vystúpení pastierske tradície, svätojánske zvyklosti a pastierske hudobné nástroje. Deti z detského centra Polhorček si pripravili vystúpenie v ktorom znázorňovali ovečky, FSk Poludnienok z Lokce, predviedol Jánske zvykoslovie Oravy, dievocké spevy a pálenie jánskych fakieľ. ĽH Mazuľka ako aj ĽH Beskýd prezentovali ľudové piesne spod Babej hory z Oravskej Polhory ako aj unikátnu gajdošskú hudbu oblasti. Gurňanki z Hornej Oravy si pripravili a zozbierali piesne z viacerých oravských obcí, ktoré boli spievané počas jánskej noci. Kapela Mala Ziemia Suska, Zespol Romanka, predviedli návštevníkom tance a spevy z poľskej strany Babej hory. Oravská muzika z Lipnice, ako kapela pochádzajúca z bývalej slovenskej obce odprezentovala piesne a melódie, ktoré sú zachované a špecifické pre danú oblasť. Jaroslav Sloboda a Fujaráši odprezentovali počas podujatia tradičné pastierske hudobné nástroje, ich unikátne využitia na salašoch v minulosti a potrebu ich uchovávania pre ďalšie generácie. Terchovská muzika z doliny predviedla počas podujatia originálnu terchovskú muziku. Na podujatí Pálenie svätojánskej vatry a pastierske tradície sa tak na jednom pódiu odprezentovali tri unikátne prvky nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva, ktoré sú zapísané v UNESCO-u a to Gajdy, Fujara a Terchovská muzika. Najvýznamnejšou časťou podujatia bolo samotné zapálenie Svätojánskej vatry. Počas celého podujatia mali návštevníci možnosť ochutnať tradičné jedlá. Podujatia v neskorých večerných hodinách ukončila zábava pri populárnej skupine Elán-Tribute.

Detail

24.06.2018

Konferencia "Pastierska kultúra a prírodné dedičstvo" II.

Konferencia "Pastierska kultúra a prírodné dedičstvo" II.

Konferencia s názvom Pastierska kultúra a prírodné dedičstvo sa uskutočnila dňa 23.6.2018 v Izbe Cechu slovenských gajdošov v Oravskej Polhore. Izba cechu Slovenských gajdošov bola na danú konferenciu zvolená vďaka jej tradičnému vzhľadu, ktorý je zameraný na gajdošské tradície obce Oravská Polhora ako i Slovenska. Priestor dotváral atmosféru prednášok o pastierskej kultúre, nakoľko gajdošská kultúra bola vytvorená a rozšírená hlavne vďaka pastierskym tradíciám a to obzvlášť v karpatskom oblúku. Na konferencií sa zúčastnilo 40 poslucháčov a 4 lektori z Poľska i Slovenska. Ako prvý lektor sa predstavil pán Józef Michałek (PL), významný poľský odborník na prezentáciu a uchovávanie ovčiarstva, bačovstva, agroturizmu. Oboznámil účastníkov konferencie o všeobecných informáciách osídľovania Karpatského oblúka. V téme: „Salašníctvo v Karpatoch“, prezentoval rôzne typy chovu oviec, život na salaši, historické ako aj súčasné vplyvy a smery v salašníctve. Vďaka oravskej etnologičke PhDr. Elene Beňušovej z Oravského múzea sa návštevníci konferencie dozvedeli o „Salašníctve na Orave v premenách času“. Pani doktorka Beňušová realizovala rozsiahle výskumy o spracovávaní syru na Orave ako aj o pastierskych tradíciách, ktoré ovplyvnili kultúru Oravy a dodnes sú súčasťou sviatočných dní na Orave. Na konferencii v Oravskej Polhore, prednášal aj prominentný odborník pán Doc. Ing. Karol Kočík CSc., ktorý je v pastierskych kuloároch známi špecialista na chov tradičného plemena ovce Valašky. O danej problematike prednášal v téme : „Valaské ovce na Slovensku, ako súčasť jeho prírodného a kultúrneho dedičstva“ pán docent Kočík je taktiež známy prezentáciou tradičnej hry na pastierske hudobné nástroje. Avšak o tradičnej pastierskej ľudovej hudbe prednášal na konferencií pán Jaroslav Sloboda v téme: „Pastierske hudobné nástroje na Slovensku “súčasťou jeho prezentácie boli aj ukážky hry a spevu na pastierskej šesťdierkovej píšťale, fujare, fujare trombite, dvojačke a koncovke. Súčasťou konferencie bola aj malá prezentácia Salaša v Oravskej Polhore a spoločný obed pre všetkých zúčastnených konferencie Pastierska kultúra a prírodné dedičstvo.

Detail

25.06.2017

Konferencia Pastierska kultúra a prírodné dedičstvo I.

Konferencia Pastierska kultúra a prírodné dedičstvo I.

Konferencia Pastierska kultúra a prírodné dedičstvo I.

Detail