Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Aktuality

Správy

prvá prechádzajúci
z 14
posledná

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Oravská Polhora - 10.07.2020 1

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Oravská Polhora - 10.07.2020

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Oravská Polhora, ktoré sa uskutoční v piatok 10.07.2020 o 19.30 hod. v zasadačke OcÚ. celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor:
tri polhory

INFORMÁCIA o zrušení podujatia: Turnaj TROCH POLHOR

Z dôvodu aktuálnych odporúčaní okresného hygienika je najbližšie podujatie - Turnaj Troch Polhor - ZRUŠENÉ!!! Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor:
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 10.07.2020 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 10.07.2020

Prerušenie elektriny v piatok 10.07.2020 v čase od 8.00 - 15.30 hod. - novostavby rodinných domov na dolnom konci, ktorých vlastníkmi sú M.Herudová, Z.Pitáková, M. Rentka a F. Glovaťák. celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor:
tri polhory

Pozvánka "Tri Polhory"

49. ročník, 11. - 12.7.2020, Oravská Polhora celý text

ostatné | 25. 6. 2020 | Autor:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Oravská Polhora - 26.06.2020 1

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Oravská Polhora - 26.06.2020

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Oravská Polhora, ktoré sa uskutoční v piatok 26.06.2020 o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ. celý text

ostatné | 22. 6. 2020 | Autor:
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 26.06.2020 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 26.06.2020

Prerušenie elektriny v piatok 26.06.2020 v čase od 8.30 - 12.30 hod. od čs. 425-541, 565, 686, 738 vrátane nových rodinných domov. Bližšie informácie o odberných miestach, kde bude prerušená elektrina - viď prílohu. celý text

ostatné | 17. 6. 2020 | Autor:
Výberové konanie na pracovníka stavebného úradu  1

Výberové konanie na pracovníka stavebného úradu

Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 02956 Zákamenné, zastúpená starostom obce Mgr. Petrom Klimčíkom vyhlasuje v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. O výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na pozíciu odborný referent spoločného stavebného úradu.
celý text

ostatné | 17. 6. 2020 | Autor:
zrusenie podujatia

Oznam o zrušení plánovaného kultúrneho a športového podujatia

V dôsledku aktuálnej situácie s koronavírusom obec Oravská Polhora ruší najbližšie plánované kultúrne a športové podujatia: Pálenie svätojánskej vatry (27.6.2020) a pastierske tradície a Športový deň obce (28.6.2020). celý text

ostatné | 12. 6. 2020 | Autor:
polhorcek

OZNAM: Detský kútik Polhorček opäť otvorený

Oznamujeme občanom, že Detský kútik Polhorček bude od 1.7.2020 opäť v prevádzke. celý text

ostatné | 10. 6. 2020 | Autor:
Odpis stavu elektromerov - oznámenie 1

Odpis stavu elektromerov - oznámenie

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že v dňoch od piatka 05.06.2020 - do pondelka 08.06.2020 budú pracovníci SSD vykonávať odpis stavu elektromerov. Žiadame občanov, aby pracovníkom SSD sprístupnili elektromery a uzavreli si psov. celý text

ostatné | 4. 6. 2020 | Autor:
#

Buďme ohľaduplní a rešpektujme dopravné značenie!

Vážení občania, v súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou chodníkov v obcí Vás žiadame o rešpektovanie prenosného dopraveného značenia. Predovšetkým dodržujte max. povolenú rýchlosť 30 km/hod. !!! Buďte ohľaduplní voči pracovníkom, ktorí pre nás všetkých budujú nové chodníky. Ďakujeme! celý text

ostatné | 28. 5. 2020 | Autor:
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 03.06.2020 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 03.06.2020

Prerušenie elektriny v stredu 03.06. 2020 v čase od 8.00 - 15.30 hod. - novostavby rodinných domov na dolnom konci, ktorých vlastníkmi sú M.Herudová, Z.Pitáková, M. Rentka a F. Glovaťák. celý text

ostatné | 28. 5. 2020 | Autor:
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 29.05.2020 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 29.05.2020

Prerušenie elektriny v piatok 29.05.2020 v čase od 8.00 - 13.30 hod. z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Ide o čs. 1064, 1096 a novostavby rodinných domov v okolí - Štefan Glovaťák, Peter Spuchliak, Petra Vnenčáková, Jozef Bernaťák. celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor:
Voľba hlavného kontrolóra obce Oravská Polhora - 26.06.2020 1

Voľba hlavného kontrolóra obce Oravská Polhora - 26.06.2020

Obecné zastupiteľstvo obce Oravská Polhora vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Oravská Polhora na 26.06.2020 v zasadačke OcÚ v Oravskej Polhore. Prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami kandidáti zašlú alebo osobne doručia najneskôr do 12.06.2020 do 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra – neotvárať“ na adresu: Obecný úrad Oravská Polhora, 029 47 Oravská Polhora 454 celý text

ostatné | 14. 5. 2020 | Autor:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Oravská Polhora - 13.05.2020 1

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Oravská Polhora - 13.05.2020

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstvo obce Oravská Polhora, ktoré sa uskutoční v stredu 13.05.2020 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Oravskej Polhore. celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor:
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - 05.05.2020 1

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - 05.05.2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Námestovo od 5. mája 2020, 7.00 hod. Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 17.04.2020. celý text

ostatné | 5. 5. 2020 | Autor:
Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE. celý text

ostatné | 4. 5. 2020 | Autor:
JUD-2020

Jarný deň čistej obce, 25.4.2020

V sobotu 25. apríla 2020 môže každý z nás opäť prispieť ku krajšej a čistejšej obci - stačí upratať záhradku pred domom, či poriadne pozametať chodník. Ako každý rok, tak aj tento.

Nemusíme vychádzať ďaleko - stačí pred svoj dom a samozrejme s rúškom na tvári.

Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu žiadame občanov, aby nahromadený zelený odpad zo záhrad nechali pred plotom. Zamestnanci, ktorí budú odpad zbierať nechajú pri každom dome, z ktorého sa obyvatelia do aktivity zapoja sadenicu stromčeka a malú pozornosť pre deti.

Dbajte na bezpečnosť - noste rúška a rukavice!

ĎAKUJEME! celý text

ostatné | 23. 4. 2020 | Autor:
UPOZORNENIE - POVINNÉ NOSENIE RÚŠKA 1

UPOZORNENIE - POVINNÉ NOSENIE RÚŠKA

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Povinné nosenie rúška. celý text

ostatné | 23. 4. 2020 | Autor:
Oznam o spustení prevádzky karanténneho zariadenia - Slaná voda 1

Oznam o spustení prevádzky karanténneho zariadenia - Slaná voda

Dňom 20.4.2020 na základe pokynu MV SR bolo spustené karanténne zariadenie v obci Oravská Polhora (okres Námestovo) – Chata Slaná voda, kontaktná osoba Jana Marlengová. celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor:
nedela-19-4-2020

Svätá omša - Nedeľa Božieho milosrdenstva

19.4.2020, Oravská Polhora celý text

ostatné | 18. 4. 2020 | Autor:
Výberové konanie - stavebný robotník 1

Výberové konanie - stavebný robotník

Obecné služby Oravská Polhora, príspevková organizácia vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „stavebný robotník“. celý text

ostatné | 17. 4. 2020 | Autor:
logo

Výberové konanie - autorizovaný stavbyvedúci

Obecné služby Oravská Polhora, príspevková organizácia vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „autorizovaný stavbyvedúci“. celý text

ostatné | 17. 4. 2020 | Autor:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Námestovo od 18. apríla 2020, 7.00 hod. do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. celý text

ostatné | 17. 4. 2020 | Autor:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Oravská Polhora - 17.04.2020 1

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Oravská Polhora - 17.04.2020

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Oravská Polhora, ktoré sa uskutoční 17.04.2020 (piatok) o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Oravskej Polhore. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor:
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Námestovo od 14. apríla 2020, 7.00 hod. Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 07.04.2020. celý text

ostatné | 14. 4. 2020 | Autor:
Svätá omša Veľkonočný pondelok 1

Svätá omša Veľkonočný pondelok

13.4.2020, Oravská Polhora celý text

ostatné | 13. 4. 2020 | Autor:
Svätá omša Veľkonočná nedeľa 1

Svätá omša Veľkonočná nedeľa

12.4.2020, Farský kostol Božského srdca Ježišovho Oravská Polhora celý text

ostatné | 12. 4. 2020 | Autor:
Svätá omša Biela sobota 1

Svätá omša Biela sobota

11.4.2020, Oravská Polhora celý text

ostatné | 11. 4. 2020 | Autor:
Pridajme sa k iniciatíve Konferencie biskupov Slovenska 1

Pridajme sa k iniciatíve Konferencie biskupov Slovenska

Dnes, na Bielu sobotu po zotmení zapáľme vo svojich domovoch sviečku (lampáš) alebo vystavme do okna obraz Ježiša Krista. celý text

ostatné | 11. 4. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 14
posledná