Obsah

czsk

Hlavným cieľom projektu je propagácia prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia so zameraním na využívanie lokálnych prírodných zdrojov. V prípade Oravskej Polhory to bude prostredníctvom vybudovanie dvoch malých samostatných objektov - odparovne soli a sušiarne soli, ktoré budú slúžiť na prezentáciu historických spôsobov odparovania slanej vody. Celková architektúra oboch malých objektov vychádza z architektúry bývalých kúpeľov v Oravskej Polhore, ktoré boli zničené medzi I. a II. sv. vojnou. V oboch objektoch sa bude nachádzať šamotová pec na odparovanie / sušenie soli, drevené police na uskladnenie získanej soli ako aj priestor na sedenie pre návštevníkov odparovne / sušiarne. Objekt sušiarne bude využívaný aj ako parná sauna. Technické riešenie oboch objektov vychádza z historických podkladov dokumentujúcich proces odparovania soli v známych Polhorských. Súčasťou projektu je aj pracovanie propagačnej brožúry zameranej na oblasť histórie kúpeľníctva, získavania soli a využívania prírodného liečivého jódo-brómového prameňa slanej vody. V prípade cezhraničného partnera – obce Kašava bude spracovaná propagačná brožúra prezentujúca prírodné a kultúrne bohatstvo obce pre „aktívneho turistu“. Taktiež bude spracovaná jedna spoločná mapa prezentujúca kultúrne a prírodné bohatstvo oboch obcí na česko-slovenskom pohraničí. Projekt je výsledkom viacročnej spolupráce oboch obcí, ktorá sa začala v roku 2017, kedy obec Oravská Polhora získala titul „Dedina roka“, pričom obec Kašava získala rovnaký titul v roku 2016. Na základe týchto ocenení začali obe obce spolupracovať.

 

Aktivity projektu:

  1. Vybudovanie objektu odparovne a sušiarne Slanej vody 
  2. Spracovanie a tlač propagačných materiálov 
  3. Propagácia projektu

  

brozura

Soľ nad zlato - propagačná brožúra, pdf (5.92 MB)