Menu
Obec Oravská Polhora
Obec Oravská Polhora

Zlepšenie vzdelávacieho procesu žiakov Základnej školy v Oravskej Polhore

12

Názov projektu: Zlepšenie vzdelávacieho procesu žiakov Základnej školy v Oravskej Polhore

 • Kód projektu: 302021J163
 • Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 148 601,64 EUR
 • Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 141 171,55 EUR
 • Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 10/2018 - 7/2019

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšenie kvality vzdelávania žiakov v Základnej škole s materskou školou Oravská Polhora prostredníctvom vybudovania a dovybavenia odborných učební, zabezpečujúcich teoretické a praktické vyučovanie žiakov. Tieto učebne budú slúžiť ako nástroj rozvoja kľúčových teoretických a praktických kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a aktuálnymi potrebami trhu práce v území. Realizáciou projektu dôjde k investícii do vzdelania, zlepšeniu zručností žiakov a zároveň aj vývoju vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry na základnej škole, čo priamo prispieva k vyváženému a udržateľnému územnému rozvoju a umožňuje ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám v súlade s globálnym cieľom IROP a špecifickým cieľom 2.2.2 IROP.

Hlavný cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom nasledovných hlavných aktivít projektu:

 1. Zlepšenie technického vybavenia biologicko-chemickej učebne;
 2. Zlepšenie technického vybavenia učebne fyziky;
 3. Zlepšenie technického vybavenia polytechnickej učebne;
 4. Zlepšenie technického vybavenia IKT učebne;
 5. Rekonštrukcia školskej knižnice;
 6. Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice pre zabezpečenie čitateľskej a multimediálnej gramotnosti žiakov;

Výsledky projektu:

Realizáciou projektu sa vyrieši problém so zlým materiálno-technickým vybavením v škole. Dôjde ku zlepšeniu situácie v oblasti vzdelávania prírodovedných a technických predmetov,  IKT gramotnosti,  všeobecného vzdelania a voľnočasových aktivít žiakov. Vzhľadom k tomu, že ZŠ navštevujú aj žiaci z okolitých obcí, čo má širší dopad na územie v okrese Námestovo, dôjde ku zlepšeniu situácie v nasledovných socioekonomických oblastiach:

 • zvýšenie ponuky a zlepšenie kvality vzdelávania v spádovej oblasti školy,
 • zvýšenie záujmu o absolvovanie primárneho a sekundárneho vzdelávania v škole,
 • zlepšenie výsledkov testovania žiakov (T9 matematika, slovenský jazyk) testovanie v oblasti prírodných vied, účastiach na olympiádach a rôznych súťažiach,
 • zlepšenie predpokladov pre vhodný výber povolania žiakov v oblasti prírodných a technických odborov,
 • materiálno-technické skvalitnenie vzdelávacieho procesu v okrese Námestovo,
 • zlepšenie prístupu mladých ľudí na trhu práce, vytvorenie priestoru pre rozhľad žiaka o jeho budúcich možnostiach (pracovných, študijných).

Vybudovaním takejto infraštruktúry v škole dôjde k zlepšeniu previazanosti vzdelania s podmienkami trhu práce v regióne, ktoré sú zamerané na dopyt po technicky zručných absolventoch. Pretože pracovný trh je tvorený veľkými medzinárodnými spoločnosťami zameranými na automobilový, elektrotechnický, strojárenský, kovospracujúci priemysel a hutníctvo. Realizáciou projektu sa vytvorí základ pre ďalšie rozširovanie možností vzdelávania o nové formy rozvíjania kľúčových kompetencií v edukačnom procese (nielen dovybavením najmodernejšou technikou ale aj využívaním nových metód aktívneho učenia).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

3

www.mpsr.sk

13

Odbor SORO pre IROP na VÚC Žilinský samosprávny kraj

 

logo6

www.ec.europa.eu

logo7

www.europa.eu

Občan a samospráva

Pozvánky na podujatia

put hasicov

kl

Eurovoľby 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Mapový portál obce

2% pre nadáciu Jána Pavla II.

logo

Zberný dvor

Zberný dvor

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálna teplota

24.5.2024 08:05

Aktuálna teplota:

23.3 °C

Vlhkosť:

62.4 %

Rosný bod:

15.7 °C

 

Kontakty

Obecný úrad
Oravská Polhora 454
029 47 Oravská Polhora

Telefón: +421/435521 781
Mobilný telefón: +421/915 290 553
E-mail: starosta@oravskapolhora.sk

 

Úradné hodiny

Pondelok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Streda 7:00 - 10:30 11:00 - 17:00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7:00 - 10:30 11:00 - 13:00