Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Spoločná ochrana tajomstiev gajdošskej a pastierskej kultúry

plskpolhorazawoja

Webstránka Programu Interreg Pol'sko-Slovenko 2014-2020

 

 • Názov projektu: Spoločná ochrana tajomstiev gajdošskej a pastierskej kultúry 
 • Partneri projektu: hlavný partner - Obec Oravská Polhora, Partner projektu 1 - Gmina Zawoja
 • Obdobie realizácie projektu: 06/2020-12/2021
 • Celková hodnota projektu: 892 677,44 €; Vklad EÚ: 753 675,82 €

 

Krátky opis projektu: 

 

Projekt s názvom: Spoločná ochrana tajomstiev gajdošskej a pastierskej kultúry je veľmi jednoduchý a skladá sa z dvoch hlavných úloh, ktoré na seba vzájomne nadväzujú: 

 1. Vybudovanie siete zariadení na uchovávanie a rozširovanie unikátnej gajdošskej a pastierskej kultúry – úloha spočíva vo vybudovaní Európskeho centra gajdošskej kultúry u slovenského partnera, ktoré sa bude zameriavať na ochranu a rozširovanie gajdošskej kultúry. Centrum nebude len pasívne prispievať k ochrane tejto kultúry (múzeum, expozície), jeho hlavnou myšlienkou je aktívny prístup k rozširovaniu kultúry, ktorá je zapísaná do UNESCO formou organizovania výchovných koncertov, workshopov výroby gájd a výučbou hry na tento špecifický hudobný nástroj. Na strane poľského partnera bude vybudovaná pastierska záhrada, ktorá bude pripomínať každodenný život pastierov na salaši s ukážkami náradia, zariadení a tiež objektov typických pre salaš. Súčasťou bude tiež výstavba vyhliadkovej veže, z ktorej budú môcť návštevníci pozorovať charakteristický vzhľad krajiny popretkávanej ovcami a pastiermi.
 2. Uchovávanie a rozširovanie unikátnej gajdošskej a pastierskej kultúry – úloha je zameraná na organizovanie cyklov workshopov a praktických cvičení, ktoré plne využijú vybudované zariadenia. Cieľom je posilniť sociálny kapitál po oboch stranách slovensko-poľskej hranice, ktorý je nositeľom unikátnej kultúry gajdošov a pastierov spod Babej hory. 

Súčasťou projektu je aj spoločná propagácia oboch kultúr formou filmových dokumentov a informačných brožúr, ktoré budú návštevníkom približovať tajomstvá gajdošskej a pastierskej kultúry regiónu ležiaceho pod Babou horou na oboch stranách poľsko-slovenských hraníc.  

 

Aktivity projektu:

 1. Przygotowanie projetku / Príprava projektu
 2. (Z 1) Vybudovanie siete zariadení na uchovávanie a rozširovanie unikátnej gajdošskej a pastierskej kultúry
 3. (Z 2) Uchovávanie a rozširovanie unikátnej gajdošskej a pastierskej kultúry
 4. Promocja projektu / Propagácia projektu
 5. Zarządzanie projektem / Riadenie projektu