Menu
Obec Oravská Polhora
Obec Oravská Polhora

Matrika

Čo vybavíme na matrike

Vybavuje:

Vydanie matričného dokladu:

 • Žiadosť /žiadosť je v podstránke formuláre na stiahnutie/
 • Občiansky preukaz
 • Správny poplatok – 5, € v hotovosti
 • Prvý výpis po vzniknutej udalosti sa nespoplatňuje

Uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva
a) snúbenci, ak aspoň jeden z nich má trvalý pobyt v obci Oravská Polhora
snúbenci sa dostavia osobne

Potrebné doklady:
slobodní
• platné občianske preukazy
• rodné listy (originály)

rozvedení
• platné občianske preukazy
• rodné listy (originály)
• právoplatný rozsudok o rozvode

ovdovelí
• platné občianske preukazy
• rodné listy (originály)
• úmrtný listy bývalého manžela alebo manželky

Upozornenie: ak ide o cirkevný sobáš (v Oravskej Polhore) snúbenci žiadosť, potvrdenú na matričnom úrade, odovzdajú na farskom úrade a po uzavretí manželstva vydá matričný úrad sobášny list
Poplatky: bez poplatku

b) snúbenci s trvalým pobytom mimo obce Oravská Polhora
snúbenci sa dostavia osobne
Potrebné doklady:
• doklady podľa bodu a)
• žiadosť o uzavretie manželstva
• zmocnenie k uzavretiu manželstva vydané matričným úradom v obvode trvalého pobytu jedného zo snúbencov
Poplatok: 16,50 EUR v hotovosti

c) snúbenci, ktorí chcú uzavrieť manželstvo mimo miesta trvalého pobytu
snúbenci sa dostavia osobne
Potrebné doklady:
• doklady podľa bodu a)
Upozornenie: matrikárka vystaví Zmocnenie na uzavretie manželstva pre matričný úrad, kde sa bude uzatvárať manželstvo, ktoré je platné 6 mesiacov od dátumu vystavenia.
Poplatok: 16,50 EUR v hotovosti

d) jeden zo snúbencov je neplnoletý
snúbenci sa dostavia osobne
Potrebné doklady:
• doklady podľa bodu a)
• neplnoletý snúbenec predloží právoplatný rozsudok okresného súdu o povolení uzavrieť manželstvo
Poplatok: bez poplatku
 

e) jeden zo snúbencov je cudzinec
snúbenci sa dostavia osobne
Potrebné doklady:
• občan SR doklady podľa bodu a)
cudzinec predloží:
• doklad totožnosti (pas, občiansky preukaz)
• rodný list
• osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva
• doklad o štátnom občianstve
• doklad o pobyte
• doklad o rodinnom stave
• ak je rozvedený právoplatným rozsudok o rozvode manželstva
• ak je ovdovelý úmrtný list bývalého manžela (manželky)
Doklady musia byť preložené úradným prekladateľom do slovenského jazyka, a v prípade potreby legalizované alebo musia mať osvedčovaciu doložku „Apostille“
Poplatok: 66 EUR v hotovosti
Lehota vybavenia: najmenej 14 dní pred sobášom, odporúča sa aj viac (cca mesiac)!

Predpokladaný dátum sobáša žiadame nahlásiť minimálne 2 týždne pred uzavretím manželstva.

Civilné obrady

v sobášne dni: bez poplatku
štvrtok a sobota
v ostatných pracovných dňoch: poplatok 16,50€ 

Zápis do osobitnej matriky

Narodenia, sobáše a úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine eviduje
Ministerstvo vnútra SR, Osobitná matrika, Drieňová 22, Bratislava.

Potvrdenie k uzavretiu manželstva občana (občianky) SR v cudzine

Spôsob vybavenia:

 • na základe osobnej žiadosti
 • poskytuje sa bezplatne
 • matrikárka upozorní žiadateľa/-ku na nutnosť vyššieho overenia uvedeného potvrdenia na Obvodnom úrade

Potrebné dokumenty:

 • preukaz totožnosti

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode

Manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela pri uzavretí manželstva, môže v zákonnej lehote do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva požiadať o opätovné prijatie predošlého priezviska.
Potrebné doklady:

 • dostaviť sa osobne
 • predložiť žiadosť – k dispozícii na matričnom úrade
 • platný občiansky preukaz
 • sobášny list
 • právoplatné rozhodnutie o rozvode manželstva

Upozornenie: o prijatie skoršieho priezviska treba požiadať na matričnom úrade, v obvode ktorého bolo uzavreté manželstvo

Poplatok: bez poplatku

Určenie otcovstva pred a po narodení dieťaťa:

 • Súhlasné vyhlásenie nezosobášených rodičov k otcovstvu dieťaťa
 • Občiansky preukaz matky a otca dieťaťa
 • Právoplatný rozsudok o rozvode matky, ak je rozvedená

Zápis do knihy úmrtí:

 • 3 kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár
 • Občiansky preukaz zosnulého
 • Občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb
 • Prvý úradný výpis z knihy úmrtí (úmrtný list) sa vydáva bezplatne, za vydanie duplikátu sa platí 5, €
 • Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na  matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Osvedčenie podpisu:

 • Občan sa musí dostaviť osobne
 • Občiansky preukaz
 • Listina, na ktorej sa osvedčuje podpis
 • Správny poplatok – 1,50 €

Osvedčenie listiny:

 • Platný občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt u cudzincov
 • originál listiny, ktorej fotokópiu žiadate overiť

Poplatky: 

 • za osvedčenie každej strany listiny v slovenskom jazyku   1,50 €
 • za osvedčenie každej strany listiny v českom jazyku   3,00

Obec nevykonáva osvedčovanie,

- ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
- odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných   preukazov,
- ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
- ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
- ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
- ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, príp. ak je listina z časti v cudzom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
- ak ide o zmenky a šeky

Výpis alebo odpis z registra trestov

Služba Výpis z registra trestov / Odpis registra trestov   je dostupná v režime   na počkanie  na najbližšej pošte:

Oravská Polhora č. 454 alebo na okresnej prokuratúre v Námestove.

Občan a samospráva

GAJDOVAČKA 2023

gajdovacka

Pozvánky na podujatia

g1

g2

Mapový portál obce

Aktuálne projekty

hala

Zberný dvor

Zberný dvor

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2
1
3
4 5 6 7 8 9
1
10
1
11 12 13 14 15
1
16
1
17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30
1
1
1

Aktuálna teplota

26.9.2023 13:38

Aktuálna teplota:

22.1 °C

Vlhkosť:

64.1 %

Rosný bod:

15 °C

Aktuálne počasie

dnes, utorok 26. 9. 2023
takmer jasno 22 °C 13 °C
streda 27. 9. jasná obloha 23/12 °C
štvrtok 28. 9. jasná obloha 23/12 °C
piatok 29. 9. oblačno 22/12 °C

Karpatské terénne náučné centrum

KTNC

fnp

Vedomostná hra o obci

Naskenuj QR kód svojim smartfónom a hraj

hra

 

Kontakty

Obecný úrad
Oravská Polhora 454
029 47 Oravská Polhora

Telefón: +421/435521 781
Mobilný telefón: +421/915 290 553
E-mail: starosta@oravskapolhora.sk

 

Úradné hodiny

Pondelok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Streda 7:00 - 10:30 11:00 - 17:00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7:00 - 10:30 11:00 - 13:00