Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Ľudová kultúra - bohatstvo Babej hory 

plskpolhorazawoja

 • Názov mikroprojektu: Kultura ludowa skarbem Babiej Góry/ Ľudová kultúra – bohatstvo Babej hory
 • Partneri projektu: hlavný partner : Gmina Zawoja, partner mikroprojektu 1: Obec Oravská Polhora
 • Obdobie realizácie miroprojektu: 05/2020 - 10/2021
 • Celková hodnota mikroprojektu: 85 128,30 € (26 506,50 € - obec Oravská Polhora)
 • Príspevok EFRR: 72 359,05 €

 

Hlavným cieľom projektu je  vzájomné poznanie kultúrneho a prírodného dedičstva obyvateľov dvoch susedných obcí spod Babej hory (Zawoje a Oravskej Polhory). „Ľudová kultúra – bohatstvo babej hory“ je mikroprojekt zameraný na zabezpečenie spoločnej ochrany, posilňovania a rozvoja kultúrneho dedičstva. Cieľom je minimalizovať účinky nepriaznivej nízkej úrovne vedomostí o ľudovej kultúre v okolí Babej hory, čo má za následok nedostatočnú ochotu podieľať sa na zachovaní a rozvoji unikátnej kultúry. Všetky aktivity projektu prispievajú k propagácii, rozvoju a ochrane nášho dedičstva. Mikroprojekt je postavený na potrebe rozvíjať etnografické vzdelávanie, posilňovať činnosť regionálnych skupín a vytvárať platformu pre cezhraničnú spoluprácu na základe ľudovej kultúry.

Aktivity projektu:

 1. Zber pôvodných goralských piesní a zápis do notovej podoby.
 2. Grafické spracovanie a tlač spevníka s goralskými piesňami.
 3. Nahratie a vydanie unikátneho CD s goralskými piesňami spod Babej hory.
 4. Produkcia videoklipov ku goralským piesňam – 6 ks.
 5. Zakúpenie exponátov a vybavenie „Regionálnej izby“
 6. Propagácia projektu

Výstupy projektu: 

1) Hudobné CD

cd 

 

2) Spevník goralských piesní  (21.79 MB)

 

3) Videoklipy