Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Kronika obce

V daňovom súpise z roku 1588 sa uvádza, že v minulých rokoch tu začali osadníci stavať domy vo veľmi hustých lesoch. Od týchto najstarčích čias tu usadený ľud tvrdou prácou bojoval s prírodou, pretváral zem, zabezpečoval si vlastné sociálne bytie a postupne vytváral hodnoty, ktoré plne docenila dnešná doba. Hory a drevo sa stali pre mnohých obyvateľov hlavným zdrojom obživy. Obec postupne rástla, padala a povstávala, dvíhala sa neraz z rumovísk, spôsobených živelnými pohromami, nájazdmi žoldnierov poľských šľachticov a kuruckými vojnami. Pokolenia tu pokoleniam odovzdvali svoje skúsenosti, starosti i žiale, ale predovšetkým nádej na lepšie časy.
Kronika našej obce je vedená od roku 1944. Zachytáva významné udalosti, premeny a vývoj našej obce.                        

Kronika obce

Rok 1944 Stiahnuté: 318x | 26.02.2015

Rok 1945 Stiahnuté: 213x | 26.02.2015

Rok 1946 Stiahnuté: 173x | 26.02.2015

Rok 1947 Stiahnuté: 169x | 26.02.2015

Rok 1948 Stiahnuté: 185x | 26.02.2015

Rok 1949 Stiahnuté: 174x | 26.02.2015

Rok 1950 Stiahnuté: 175x | 26.02.2015

Rok 1951 Stiahnuté: 155x | 26.02.2015

Rok 1952 Stiahnuté: 178x | 26.02.2015

Rok 1953 Stiahnuté: 179x | 26.02.2015

Rok 1954 Stiahnuté: 179x | 26.02.2015

Rok 1955 Stiahnuté: 153x | 26.02.2015

Rok 1956 Stiahnuté: 165x | 26.02.2015

Rok 1957 Stiahnuté: 159x | 26.02.2015

Rok 1958 Stiahnuté: 165x | 26.02.2015

Rok 1959 Stiahnuté: 164x | 26.02.2015

Rok 1960 Stiahnuté: 163x | 26.02.2015

Rok 1961 Stiahnuté: 157x | 26.02.2015

Rok 1962 Stiahnuté: 157x | 26.02.2015

Rok 1963 Stiahnuté: 187x | 26.02.2015

Stránka