Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Kronika obce

V daňovom súpise z roku 1588 sa uvádza, že v minulých rokoch tu začali osadníci stavať domy vo veľmi hustých lesoch. Od týchto najstarčích čias tu usadený ľud tvrdou prácou bojoval s prírodou, pretváral zem, zabezpečoval si vlastné sociálne bytie a postupne vytváral hodnoty, ktoré plne docenila dnešná doba. Hory a drevo sa stali pre mnohých obyvateľov hlavným zdrojom obživy. Obec postupne rástla, padala a povstávala, dvíhala sa neraz z rumovísk, spôsobených živelnými pohromami, nájazdmi žoldnierov poľských šľachticov a kuruckými vojnami. Pokolenia tu pokoleniam odovzdvali svoje skúsenosti, starosti i žiale, ale predovšetkým nádej na lepšie časy.
Kronika našej obce je vedená od roku 1944. Zachytáva významné udalosti, premeny a vývoj našej obce.                        

Kronika obce

Rok 1964 Stiahnuté: 208x | 26.02.2015

Rok 1965 Stiahnuté: 194x | 26.02.2015

Rok 1966 Stiahnuté: 204x | 26.02.2015

Rok 1967 Stiahnuté: 152x | 26.02.2015

Rok 1968 Stiahnuté: 159x | 26.02.2015

Rok 1969 Stiahnuté: 192x | 26.02.2015

Rok 1970 Stiahnuté: 167x | 26.02.2015

Rok 1971 Stiahnuté: 173x | 26.02.2015

Rok 1972 Stiahnuté: 153x | 26.02.2015

Rok 1973 Stiahnuté: 140x | 26.02.2015

Rok 1974 Stiahnuté: 147x | 26.02.2015

Rok 1975 Stiahnuté: 139x | 26.02.2015

Rok 1976 Stiahnuté: 233x | 26.02.2015

Rok 1977 Stiahnuté: 141x | 26.02.2015

Rok 1978 Stiahnuté: 142x | 26.02.2015

Rok 1979 Stiahnuté: 150x | 26.02.2015

Rok 1980 Stiahnuté: 135x | 26.02.2015

Rok 1981 Stiahnuté: 163x | 26.02.2015

Rok 1982 Stiahnuté: 186x | 26.02.2015

Rok 1983 Stiahnuté: 168x | 26.02.2015

Stránka