Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Kronika obce

V daňovom súpise z roku 1588 sa uvádza, že v minulých rokoch tu začali osadníci stavať domy vo veľmi hustých lesoch. Od týchto najstarčích čias tu usadený ľud tvrdou prácou bojoval s prírodou, pretváral zem, zabezpečoval si vlastné sociálne bytie a postupne vytváral hodnoty, ktoré plne docenila dnešná doba. Hory a drevo sa stali pre mnohých obyvateľov hlavným zdrojom obživy. Obec postupne rástla, padala a povstávala, dvíhala sa neraz z rumovísk, spôsobených živelnými pohromami, nájazdmi žoldnierov poľských šľachticov a kuruckými vojnami. Pokolenia tu pokoleniam odovzdvali svoje skúsenosti, starosti i žiale, ale predovšetkým nádej na lepšie časy.
Kronika našej obce je vedená od roku 1944. Zachytáva významné udalosti, premeny a vývoj našej obce.                        

Kronika obce

Rok 1964 Stiahnuté: 230x | 26.02.2015

Rok 1965 Stiahnuté: 210x | 26.02.2015

Rok 1966 Stiahnuté: 234x | 26.02.2015

Rok 1967 Stiahnuté: 166x | 26.02.2015

Rok 1968 Stiahnuté: 170x | 26.02.2015

Rok 1969 Stiahnuté: 205x | 26.02.2015

Rok 1970 Stiahnuté: 179x | 26.02.2015

Rok 1971 Stiahnuté: 186x | 26.02.2015

Rok 1972 Stiahnuté: 164x | 26.02.2015

Rok 1973 Stiahnuté: 156x | 26.02.2015

Rok 1974 Stiahnuté: 157x | 26.02.2015

Rok 1975 Stiahnuté: 151x | 26.02.2015

Rok 1976 Stiahnuté: 254x | 26.02.2015

Rok 1977 Stiahnuté: 153x | 26.02.2015

Rok 1978 Stiahnuté: 156x | 26.02.2015

Rok 1979 Stiahnuté: 162x | 26.02.2015

Rok 1980 Stiahnuté: 155x | 26.02.2015

Rok 1981 Stiahnuté: 179x | 26.02.2015

Rok 1982 Stiahnuté: 199x | 26.02.2015

Rok 1983 Stiahnuté: 181x | 26.02.2015

Stránka