Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Kronika obce

V daňovom súpise z roku 1588 sa uvádza, že v minulých rokoch tu začali osadníci stavať domy vo veľmi hustých lesoch. Od týchto najstarčích čias tu usadený ľud tvrdou prácou bojoval s prírodou, pretváral zem, zabezpečoval si vlastné sociálne bytie a postupne vytváral hodnoty, ktoré plne docenila dnešná doba. Hory a drevo sa stali pre mnohých obyvateľov hlavným zdrojom obživy. Obec postupne rástla, padala a povstávala, dvíhala sa neraz z rumovísk, spôsobených živelnými pohromami, nájazdmi žoldnierov poľských šľachticov a kuruckými vojnami. Pokolenia tu pokoleniam odovzdvali svoje skúsenosti, starosti i žiale, ale predovšetkým nádej na lepšie časy.
Kronika našej obce je vedená od roku 1944. Zachytáva významné udalosti, premeny a vývoj našej obce.                        

Kronika obce

Rok 1984 Stiahnuté: 160x | 26.02.2015

Rok 1985 Stiahnuté: 151x | 26.02.2015

Rok 1986 Stiahnuté: 217x | 26.02.2015

Rok 1999 Stiahnuté: 222x | 26.02.2015

Rok 2000 Stiahnuté: 267x | 26.02.2015

Rok 2001 Stiahnuté: 165x | 26.02.2015

Rok 2002 Stiahnuté: 170x | 26.02.2015

Rok 2003 Stiahnuté: 163x | 26.02.2015

Rok 2004 Stiahnuté: 205x | 26.02.2015

Rok 2005 Stiahnuté: 224x | 26.02.2015

Rok 2006 Stiahnuté: 161x | 26.02.2015

Rok 2007 Stiahnuté: 174x | 26.02.2015

Rok 2008 Stiahnuté: 165x | 26.02.2015

Rok 2009 Stiahnuté: 271x | 26.02.2015

Roky 1989 - 1998 Stiahnuté: 426x | 26.02.2015

Stránka