Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Nahrávanie DVD s názvom "Výučba hry na pastiersku píšťalku"

S účastníkmi kurzu výučba hry na píšťalku z projektu " Na gajdošskú nôtu" sme nahrávali DVD, ktoré poslúži ako učebná pomôcka k učebnici výučby hry na pastiersku píšťalku. DVD obsahuje vybrané melódie spod Babej hory, ktoré sú známe na poľskej i slovenskej strane Babohorského regiónu.