Obsah

Zmluvy - Archív

 Zmluvy 2015

Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Dátum zverejnenia
Nepojazdné smetné vozidlo BOBR Liaz
1500,00
Marián Murín
5.2.2015
Elektrická požiarna signalizácia
416,00
Martin Holtár - GREHOS
5.2.2015
Kúpna zmluva Pozemky 1148,00   11.2.2015
Pozemok
-
MENON, s.r.o.
6.3.2015
Pozemky
3,00
 
11.3.2015
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
40,00
Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok
24.4.2015
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
80,00
Mesto Námestovo
24.4.2015
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
25,20
Mesto Trstená
24.4.2015
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
3000,00
Cech Slovenských gajdošov
24.4.2015
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
350,00
Poľovnícke združenie Piľsko, Oravská Polhora
24.4.2015
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
3000,00
Telovýchovná jednota Družstevník Oravská Polhora
24.4.2015
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
5000,00
Dobrovoľný hasičský zbor Oravská Polhora
24.4.2015
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
2000,00
Spojený florbalový klub Rabča a Oravská Polhora
24.4.2015
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
2600,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Oravská Polhora
24.4.2015
Nakladanie s použitými batériami a akumulátorimi
-
INSA, s.r.o.
30.4.2015
Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu
-
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
7.5.2015
Kúpna zmluva Predaj bytu 9800,00 Ľubomír Rešutík, Oravská Polhora 131 7.5.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie Gajdovačka 350,00 Žilinský samosprávny kraj 7.5.2015
Kúpna zmluva Nákup vodovodných rúr 83433,30 Campri, spol. s r.o. 12.5.2015
Kúpna zmluva Kúpa kosačky 2000,00 Stanislav Michalík 25.5.2015
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Prevod obchodného podielu 420000,00 Drevoindustria Oravská Píla, s.r.o. 26.5.2015
Zmluva o dielo Spracovanie svetelnotechnickej štúdie 1350,00 Lightech, s.r.o. 8.6.2015
Zmluva o poskytovaní služieb 09/2015 Zabezpečenie činnosti poskytovateľa zameraná na ochranu pred požiarmi,bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dohľad nad prac.podmienkami 250,00 BOZPOKOL s.r.o. 25.6.2015
Kúpna zmluva Pozemky 43000,05 Štefan Ďubek, ul. Radová 469, Rabča 25.6.2015
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo LIGHTECH Dodatok k zmluve. Spracovanie svetelnotechnickej štúdie - Lightech, s.r.o. 29.6.2015
Nájomná zmluva Prenájom nebytových priestorov   Ján Vorčák 30.6.2015
Zmluva o dielo Pokládka vodovodného potrubia - Hlasná rieka 223106,58 Ing. František Hrubjak - STASMONT 9.7.2015
Zmluva o výpožičke Zmlúva o výpožičke hnuteľného majetku štátu - Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky 9.7.2015
Zmluva o dielo Stavebné úpravy ZŠ a MŠ Oravská Polhora - MŠ II. 35739,11 Stavebný podnik, s. r. o. 17.7.2015
Zmluva o dielo č. R_65/2015; Služby technickej podpory - Matrika 25,09 IVes, Čs. armády 20. Košice 3.8.2015
Dodatok č.1 ku KZ č. V 1221/2015 - F Predaj bytu 9800,00 Ľubomír Rešutík, Oravská Polhora 131 3.8.2015
Zmluva o prevode obchodných podmienok Zmluva o prevode obchodných podielov 420000,00 Karol Piták a Mária Pitáková 4.8.2015
Zmluva o spracúvaní osobných údajov Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov - Geosense SK s. r. o. 20.8.2015
Zmluva o dielo Zmluva o poskytovaní servisných služieb - Geosense SK s. r. o. 20.8. 2015
Zmluva o grantovom účte Zmluva o grantovom účte - Prima banka, a.s. 8.10.2015
Kúpna zmluva Pozemky 3,00 Tomáš Bukový a Martina Buková 14.10.2015
Zmluva o zabezpečení projektového manažmentu Vypracovanie pravidelných správ projektu 600,00 TTP Consulting s. r. o. 23.10.2015
Zmluva o dielo Spracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre Recyklačný fond 600,00 TTP Consulting s. r. o. 23.10.2015
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb 09/2015 Dodatok k zmluve. Zabezpečenie činnosti poskytovateľa zameraná na ochranu pred požiarmi,bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dohľad nad prac.podmienkami 215,00 BOZPOKOL s.r.o. 05.11.2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Modernizácia verejného osvetlenia v obci Oravská Polhora 112 002,63 Ministerstvo hospodárstva SR 09.11.2015
Zmluva - asfaltovanie ciest Zmluva o spoločnom financovaní a o vzájomných právach a povinnostiach pri asfaltovaní ciet 9 000,00 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 19.11.2015
Zmluva o dielo č.15/H/2015 Modernizácia verejného osvetlenia v obci Oravská Polhora 111 235,74 STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o. 20.11.2015
Kúpna zmluva Pozemky 1 474,20   16.12.2015
Kúpna zmluva Pozemky 1 402,80   16.12.2015
Kúpna zmluva Pozemky 1 908,00   16.12.2015
Kúpna zmluva Pozemky 477,00   16.12.2015
Zámenná zmluva Pozemky  
Obec Oravská Polhora
Anton Plevjak
17.12.2015