Obsah

Zmluvy - Archív

 Zmluvy 2012

Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
Zmluva Poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR 8401,00 Úrad vlády SR
Kúpna zmluva Predaj pozemku 305,00 Stredoslovenská energetika - Distribúcia a. s.
Zmluva Zriadenie vecného bremena - Stredoslovenská energetika - Distribúcia a. s.
Zmluva o dielo č. 221 027/2012 Obnova časti miestnych komunikácii Oravská Polhora 38224,74 Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s. r. o.
Kúpna zmluva Predaj pozemku 660,00 Ján Vrubel a manželka Ľudmila, Oravská Polhora 35
Zmluva; Dodatok č. 1 k zmluve Zriadenie vecného bremena - Mgr. Ľudmila Vorčáková, Oravská Polhora 132
Kúpna zmluva Kúpa pozemkov 11452,50

Ján Hrubjak, Oravská Polhora 733

František Hrubjak, Oravská Polhora 359

Štefan Hrubjak, Oravská Polhora 270

Kúpna zmluva Kúpa pozemkov 13910,00 Vorčák Jozef, Oravská Polhora 18