Obsah

Zmluvy - Archív

 Zmluvy 2013

Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Dátum zverejnenia
Kúpna zmluva Traktor VALTRA N101 HiTech 74400,00 AGRA, s. r. o. 10.1.2013
Zmluva Vydanie a používanie platobnej karty - Prima banka Slovensko, a. s. 15.1.2013
Kúpna zmluva Merač rýchlosti BX - 1 SPOMAĽ 2388,00 BELLIMPEX s. r. o. 28.1.2013
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Rekonštrukcia verejného osvetlenia 267274,00 Ministerstvo hospodárstva SR 23.5.2013
Zmluva č. D 2/2013 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 557,00 Mesto Námestovo 10.6.2013
Zmluva č. D 3/2013 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 6000,00 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Oravská Polhora 24.6.2013
Zmluva č. D 4/2013 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 350,00 Poľovnícke združenie Oravská Polhora 24.6.2013
Zmluva č. D 5/2013 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 4355,00 Telovýchovná jednota Družstevník Oravská Polhora 24.6.2013
Kúpna zmluva Kontajnerový nosič Pronar T 185 19690,80 AGRA, s. r. o. 17.7.2013
Kúpna zmluva Prevod vlastníckeho práva 269,79 Leonard Vorčák, Oravská Polhora 132 22.7.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie Gajdovačka 2013 400,00 Žilinský samosprávny kraj 24.7.2013
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme verejnej kanalizácie zo dňa 11.4.2005 Požiadanie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydanie potvrdenia o registrácii - Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. 9.8.2013
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme verejného vodovodu zo dňa 22.6.2005 Požiadanie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydanie potvrdenia o registrácii - Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. 9.8.2013
Rámcová kúpna zmluva č. 004/2013 Odber a zhodnotenie odpadu - DREI - METAL, s. r. o. 12.9.2013
Kúpna zmluva Prevod nehnuteľností v k. ú. Oravská Polhora 1,00 Eva Cubinková, Radová 481, Rabča 24.10.2013
Kúpna zmluva Prevod nehnuteľností v k. ú. Oravská Polhora 63,00   14.11.2013
Zmluva o príspevku Príspevok na nákup novej prístrojovej techniky (transezofageálna sonda) 500,00 DONsP MUDr.L.Nádašiho Jégého, Dolný Kubín 22.11.2013
Zmluva Poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR 8277,00 TJ Družstevník Oravská Polhora 28.11.2013
Dohoda o zneškodnení odpadov Zneškodnenie odpadov 75,49 Technické služby mesta Námestovo 6.12.2013
Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov Užívanie nebytových priestorov 726,00 Oravská poliklinika Námestovo 15.12.2013
Mandátna zmluva č. 6013 Zabezpečenie spracovania návrhu Územného plánu obce Oravská Polhora - Zmeny a doplnky č. 2 1500,00 Ing. Arch. Anna Gočová 30.12.2013
Zmluva o dielo č. 8413 Územný plán obce Oravská Polhora - Zmeny a doplnky č. 2 9780,00 Ing. Arch. Marián Goč 30.12.2013
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1679/12/2008 Aktualizačný poplatok od roku 2015 348,00 TOPSET Solutions s. r. o. 31.12.2013