Obsah

Zmluvy - Archív

 Zmluvy 2016

Číslo

Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Dátum zverejnenia
Pozemok 106 900,00
Drevoindustria Oravská Píla s.r.o.
20.01.2016
Kúpna zmluva Pozemky 3,00   01.02.2016
Zmluva o dielo č. 01/HJ/2016 Zberná a prerušovacia šachta 15 942,97 Stavebný podnik, s.r.o. 3.2.2016
Zmluva o dielo č. 02/H/2016 Redukčná šachta 10 871,08 Stavebný podnik 3.2.2016
Zámenná zmluva Pozemky 14 800,00 Obec Oravská Polhora, Anton Vorčák 02.03.2016
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č.005 2016 Poskytovanie poradenských služieb 3000, 00 EUFC SK s.r.o. 09.03.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov 501,00 Obec Oravská Polhora 09.03.2016
Kúpna zmluva Pozemok 3440,00 Obec Oravská Polhora, Anna Rusnáková 31.03.2016
Zmluva č. D 1/2016 Poskytnutie finančnej dotácie 20,00 Obec Oravská Polhora 21.04.2016
Zmluva č. D 2/2016 Poskytnutie finančnej dotácie 81,60 Obec Oravská Polhora 21.04.2016
Zmluva č. D 3/2016 Poskytnutie finančnej dotácie 2229,00 Obec Oravská Polhora 21.04.2016
Zmluva č. D 4/2016 Poskytnutie finančnej dotácie 2194,00 Obec Oravská Polhora 21.04.2016
Zmluva č. D 5/2016 Poskytnutie finančnej dotácie 2083,00 Obec Oravská Polhora 21.04.2016
Zmluva č. D 6/2016 Poskytnutie finančnej dotácie 4513,00 Obec Oravská Polhora 21.04.2016
Zmluva č. D 7/2016 Poskytnutie finančnej dotácie 350,00 Obec Oravská Polhora 21.04.2016
Zmluva č. D 8/2016 Poskytnutie finančnej dotácie 3326,00 Obec Oravská Polhora 21.04.2016
Dodatok č. 1 ku KZ Pozemky 0,00 Obec Oravská Polhora 11.05.2016
Zmluva o dielo Vypracovanie ŽoNFP - Zberný dvor 2500,00 OPŽP, s.r.o. 18.5.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie finančnej dotácie ŽSK 300,00 Žilinský samosprávny kraj 25.05.2016
Zmluva o manažmente verejného obstarávania Verejné obstarávanie, dotácia z Recyklačného fondu 600,00 TTP Consulting, s.r.o. 8.6.2016
Zmluva o nájme pozemku Nájom pozemku SVB Oravská Polhora 131 1,00 Obec Oravská Polhora 09.06.2016
Zmluva o dielo Rozšírenie vodovodu, Oravská Polhora 9020,00 Ing. Peter Salai 12.07.2016
Zmluva o udelení súhlasu na použitie diela Súbor fotografií v elektronickej podobe 0,00 SĽUK, Balkánska 31, Bratislava 29.07.2016
Kúpna zmluva Pozemok 395,00 Obec Oravská Polhora 29.07.2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Poskytnutie fin.prostriedkov z FPU 2500,00 Fond na podporu umenia 09.08.2016
Rámcová kúpna zmluva Nákup informačných materiálov na zabezpečenie osvety v oblasti triedenia odpadov pre obec Oravská Polhora 1800,00 ELEKTRO - ENERGO, s.r.o. Gercnova 29, Bratislava 09.08.2016
Zmluva o bežnom účte Zriadenie bežného účtu - Obecné služby Oravská Polhora 0,00 Prima Banka Slovensko, a.s. 18.08.2016
Zmluva o nájme ostatných priestorov Nájom nebytových priestorov ako náhrada za prístup k internetu 0,00 OravaSk s.r.o., Vavrečka 93 30.08.2016
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v obci Oravská Polhora 54 045,10 IBV s.r.o.

09.09.2016

12.10.2016

Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1357/16/30 Účelová dotácia - Zintenzívnenie triedenia odpadov v Oravskej Polhore 35545,00 Recyklačný fond, Nobelova 18, Bratislava 27.9.2016
Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi Úprava práv a povinností pri nakladaní s komunálnymi odpadmi 0,00 Združenie Biela Orava, Grúnik 56, Breza 30.9.2016
Rámcová kúpna zmluva Technické riešenie predmetu zákazky: Zintenzívnenie triedenia odpadov v Oravskej Polhore 60 412,80 PRIMUS spol. s.r.o., Žilinská cesta 63, Lietavská Lúčka 06.10.2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 355/2015-2050-1200 0,00 Ministerstvo hospodárstva SR 10.10.2016
Zmluva o spoločnom financovaní a o vzájomných právach a povinnositach pri asfaltovaní ciest 145 346,18 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 30.10.2016
Zmluva o asfaltovaní ciest 22 039,20 MBM GROUP, a.s. 31.10.2016
Rekonštrukcia kúrenia - MŠ 481 27 086,23 Stavebný podnik, s.r.o. Námestovo 17.12.2016