Obsah

Zmluvy - Archív

 Zmluvy 2011

Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
Zmluva o dielo č. 2010/04 Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Oravská Polhora 267274,00 REGULATERM spol. s. r. o.
Zmluva o dielo 02/2011 Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane rozpočtu stavby a výkazu výmer 12960,00 KUBING s. r. o.
Kúpna zmluva Autobus KAROSA C 51034 20000,00 Marek Matúška, Brezovica 95
Mandátna zmluva Realizácia verejného obstarávania v projekte "Zberný dvor Oravská Polhora" 5400,00 PP&PCo., s. r. o.
Zmluva o poskytnutí poradenských služieb Komplexná príprava ŽoNFP pre projekt "Zberný dvor Oravská Polhora" cca 650000,00 EUFC s. r. o.
Zmluva o poskytnutí poradenských služieb Poskytnutie služieb v oblasti Externý manažment počas implementácie pre projekt "Zberný dvor Oravská Polhora" cca 650000,00 EUFC s. r. o.
Zmluvy o dielo; 1.str.;2.str.;3.str.;4.str.;príloha Riešenie havarijného stavu objektu ZŠ a MŠ Oravská Polhora 481 275125,00 Stavebný podnik, s. r. o.