Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 9
posledná

Fotogaléria z Polhorských vianočných trhov 2018 1

Fotogaléria z Polhorských vianočných trhov 2018

16. december 2018. Foto: M.Kovalíček celý text

ostatné | 18. 12. 2018 | Autor:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva - 13.12.2018 1

Zasadnutie obecného zastupiteľstva - 13.12.2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, vo štvrtok 13.12.2018 o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ celý text

ostatné | 10. 12. 2018 | Autor:
plagat

Polhorské vianočné trhy 2018

16. december 2018, od 13:00 hod. celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor:
dotaznik

Zapojte sa do spoločnej prípravy rozpočtu obce na rok 2019

Zapojte sa do prípravy obecného rozpočtu na rok 2019 vyplnením krátkeho dotazníka o tom, ktoré investície / projekty sú podľa Vás pre našu obec najdôležitejšie.
celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor:
#

Koncert kapely Krížik & band

Dnešný koncert hudobného zoskupenia Krížik & band z Novote stál skutočne za to. Pán kaplán Peter Križian svojimi autorskými piesňami a príbehmi z vlastného života v nás navodil pravú adventnú atmosféru. Ďakujeme. celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor:
#

Rozdelenie vybraných lokalít obce na jednotlivých poslancov obecného zastupiteľstva.

S cieľom skvalitniť a zefektívniť prácu starostu a poslancov obecného zastupiteľstva sme našu obec rozdelili do 9 lokalít, pričom každá bude mať svojho zástupcu z radov poslancov. Tí budú podrobnejšie sledovať pridelený úsek a navrhovať opravy / údržbu / čistenie a pod. celý text

ostatné | 1. 12. 2018 | Autor:
Komisie obecného zastupiteľstva  1

Komisie obecného zastupiteľstva

Názov komisií a zoznam členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve na roky 2018 - 2022. celý text

ostatné | 30. 11. 2018 | Autor:
#

Novela zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti - chovy ošípaných

Dňa 6. novembra 2018 vydala EK Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka ustanovená v článku 3 ods. 2 smernice Rady 92/102/EHS o identifikácii a registrácii zvierat (ďalej len „VRK 2018/1669“).
Podľa čl. 1 VRK 2018/1669 sa uvádza, že výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované členské štáty vrátane SR ruší.
Z uvedeného vyplýva, že všetky chovy ošípaných – teda aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa tejto legislatívy registrované.
celý text

ostatné | 29. 11. 2018 | Autor:
Koncert Krížik & Band 1

Koncert Krížik & Band v Oravskej Polhore

Srdečne vás pozývame na koncert kapely Krížik & Band z Novote. Koncert sa uskutoční 2.12.2018 v KD o 18:00. celý text

ostatné | 26. 11. 2018 | Autor:
#

0. Ročník otužileckého kúpania v najsevernejšom tajchu na Slovensku.

Dnešný 0. ročník otužileckého kúpania oravských otužilcov a ich priateľov dopadol na výbornú. Viac ako 50 otužilcov si zaplávalo v príjemnej vode s teplotou 2,5 °C. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci obce Oravská Polhora a Otužilcov Orava. Poďakovanie patrí aj Lesom SR, štátny podnik za umožnenie zorganizovania tohto podujatia. Už sa tešíme na budúci ročník! celý text

ostatné | 25. 11. 2018 | Autor:
Oravská Polhora v toku historických udalostí Oravy v rokoch 1918 – 1920 1

Oravská Polhora v toku historických udalostí Oravy v rokoch 1918 – 1920

Pozývame vás na spomienkové podujatie Oravská Polhora v toku historických udalostí Oravy v rokoch 1918 – 1920.
V nedeľu 25.11.2018. celý text

ostatné | 20. 11. 2018 | Autor:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Oravská Polhora - 26.11.2018 1

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Oravská Polhora - 26.11.2018

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, v pondelok 26.11.2018 o 15.00 hod. v zasadačke OcÚ celý text

ostatné | 19. 11. 2018 | Autor:

"Medvede v tajchu"

Orava Otužilci v spolupráci s obcou Oravská Polhora Vás pozývajú na 0. ročník otužileckého kúpania v tajchu v Oravskej Polhore. V nedeľu 25. novembra 2018.

Stretnutie účastníkov a záujemcov bude o 13:00 hod. pri obecnom úrade v Oravskej Polhore, odtiaľ presun k tajchu. o 14:00 vstup do vody. Občerstvenie zabezpečené! celý text

ostatné | 18. 11. 2018 | Autor:
Výsledky komunálnych volieb 1

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Výsledky volieb celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor:
Výberové konanie  1

Výberové konanie

Obec Oravská Polhora vyhlasuje podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE č. 1/2018 na funkciu riaditeľa Obecných služieb Oravská Polhora, príspevkovej organizácie Obce Oravská Polhora a konateľa Polhorských služieb s.r.o, spoločnosti vo vlastníctve Obce Oravská Polhora.
celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor:
Vznik Česko-Slovenska na hornej Orave 1

Vznik Česko-Slovenska na hornej Orave

Ako prebiehali udalosti súvisiace so vznikom Česko-Slovenska pred 100 rokmi na severnom Spiši a hornej Orave približuje článok PhDr. Milice Majerikovej-Molitoris, PhD. Hovorí podrobne aj o Oravskej Polhore. celý text

ostatné | 29. 10. 2018 | Autor:
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 09.11.2018 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 09.11.2018

Prerušenie elektriny v čase od 8.15 - 16.00 hod. od čs. 540-612 vrátane nových rodinných domov z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach celý text

ostatné | 29. 10. 2018 | Autor:
#

Beh cez 3 + 1 chotáre.

Dnešný nádherný jesenný deň sa niesol v znamení športových aktivít. Tohtoročného Behu cez 3+1 chotáre sa zúčastnilo celkovo 54 bežcov, ktorí sa tak plnými dúškami mohli vychutnať takmer rozprávkové počasie. celý text

ostatné | 14. 10. 2018 | Autor:
#

Boli sme gratulovať

Vo stredu 10. októbra 2018 sme boli zagratulovať našej oslávenkyni pani Žofii Kutlákovej ku krásnym 90. narodeninám. Prajeme jej veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor:
#

Jesenná kvapka krvi !

Slovenský červený kríž- Miestny spolok Oravská Polhora, Vás srdečne pozýva na jesennú kvapku krvi! Už 15.10.2018 v kultúrnom dome. celý text

ostatné | 3. 10. 2018 | Autor:
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 08.10.2018 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 08.10.2018

Prerušenie elektriny dňa 08.10.2018 v čase od 8.00 - 15.00 hod. rodinné domy čs. 1106, 1132 a Milan Vorčák novostavba celý text

ostatné | 3. 10. 2018 | Autor:

Reportáž o projekte: Propagácia Babohorského kultúrno-prírodného dedičstva

Reportáž, ktorá Vám priblíži aktivity projektu s názvom: Propagácia Babohorského kultúrno-prírodného dedičstva, ktorý obec Oravská Polhora, realizuje spoločne s poľským partnerom Powiatom Suskim.
celý text

ostatné | 26. 9. 2018 | Autor:
#

Európska cena obnovy dediny 2018 za komplexný, trvalo udržateľný rozvoj dediny

V piatok 21. septembra 2018 sme si v Rakúskej obci Fliess prevzali Európsku cenu obnovy dediny 2018 za komplexný, trvalo udržateľný rozvoj dediny. celý text

ostatné | 23. 9. 2018 | Autor:
web

Reportáž o Oravskej Polhore

Ahoj Slovensko, RTVS, vysielané 21.9.2018 celý text

ostatné | 23. 9. 2018 | Autor:
#

Letecké fotografie - 2018

Prinášame Vám nové letecké zábery na Oravskú Polhoru. celý text

ostatné | 23. 9. 2018 | Autor:
Hlásenie obecného rozhlasu - 21.09.2018 1

Hlásenie obecného rozhlasu - 21.09.2018

Futbalové zápasy, florbalové zápasy, zber elektronického odpadu, upozornenie na podvodníkov celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor:
Meranie zrakovej ostrosti - 26.09.2018 1

Meranie zrakovej ostrosti - 26.09.2018

Očná optika Anpek oznamuje občanom, že v stredu 26.09.2018 v čase od 14.30 - 15.00 hod. sa v zasadačke OcÚ uskutoční meranie zrakovej ostrosti zdarma. Občania si môžu dať vymeniť sklá do vlastného rámu alebo vyhotoviť nové dioptrické okuliare za výhodné ceny. Ak nosíte okuliare, doneste si ich zo sebou pre porovnanie. Hotové okuliare Vám prinesú do obce osobne. celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Oravská Polhora - 24.09.2018 1

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Oravská Polhora - 24.09.2018

Pozvánka na zasadnutie OZ v pondelok 24.09.2018 o 15.00 hod. v zasadačke OcÚ celý text

ostatné | 18. 9. 2018 | Autor:
prvá
z 9
posledná