Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na aktivity detí a mládeže na rok 2022

Typ: ostatné
Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na aktivity detí a mládeže na rok 2022Obec Oravská Polhora vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu aktivít detí a mládeže na rok 2022 v zmysle VZN č. 4/2011 o dotáciách a návratných finančných výpomociach z rozpočtu obce a doplnku č.1

Výzva je určená pre nasledovné oblasti: 

  • Športové aktivity
  • Aktivity detí a mládeže
  • Výchova a vzdelávanie
  • Záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity
  • Charita – podpora občianskych a cirkevných aktivít 
  • Zdravotníctvo a zdravotne postihnutí
  • Ekológia a životné prostredie

 

Žiadosti je potrebné predkladať do piatka 29. apríla 2022 do 13:00 hod. v podateľni obecného úradu Oravská Polhora.

Predložené projekty je nevyhnutné prezentovať na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva pre kultúru, šport a cestovný ruch, o termíne zasadnutia komisie Vás budeme informovať.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o dotáciách a návratných finančných výpomociach z rozpočtu obce

Formulár žiadosti o dotáciu


Prílohy

Vytvorené: 20. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 20. 4. 2022 16:20
Autor: