Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu -

Typ: ostatné
graf253 respondentov reagovalo na dotazníkový prieskum s otázkou: Ktorá investícia / projekt je podľa Vás pre obec najpotrebnejšia?

graf

Odpovede: 

1) Výstavba zdravotného strediska - v súčasnosti sa pripravuje štúdia samotného objektu zdravotného strediska a širšieho okolia (prekládka vedenia VN, NN, výstavba chodníkov po oboch stranách cesty, umiestnenie parkovísk, funkčné vymedzenie územia, dopravná napojenosť atď.). Predpoklad ukončenia príprav projektových dokumentácií je naplánovaný na máj 2019.

2) Rekonštrukcia chodníkov - v roku 2019 plánujeme komplexne zrekonštruovať časť chodníka od začiatku obce (v smere od Rabče) po križovatku na Slanú vodu v celkovej dĺžke cca 680 m vrátane odvodnenia bočný ciest napájajúcich sa na hlavnú cestu. 

3) Asfaltovanie ulíc - v roku 2019 plánujeme asfaltovanie ulice "Bugajská" a dokončenie komplexného odvodnenia a dokončenia "kufra" cesty "Školská" 

4) Dostavba obecného vodovodu - obecná spoločnosť Polhorské služby, s.r.o., plánuje v roku 2019 pokládku vodovodného potrubia obecného vodovodu na trasách "Šoltýssky potok - Lesná správa" o dĺžke cca 800 m; ul. Cintorínska + Bugaj II po križovatku pri požiarnej zbrojnici s dĺžkou cca 1,7 km. V prípade súhlasu občanov budú zároveň na týchto trasách začaté práce na výstavbe nových miestnych komunikácií. 

5) Jednoduché pozemkové úpravy - v roku 2019 po ukončení a zápise ROEP (predpoklad na I. štvrťok 2019) začnú prípravy na realizáciu projektov jednoduchých pozemových úprav v 2 - 3 lokalitách obce pre účely vysporiadania pozemkov pre výstavbu rodinných domov.

6) Cyklotrasa okolo rieky - v roku 2019 plánujeme dokončenie geometrického plánu so zameraním trasy budúcej cyklotrasy, spracovanie projektovej dokumentácie. V prípade vybavenia potrebných povolení plánujeme realizovať násyp trasy kamenivom o dĺžke cca 500 m. 

 


Vytvorené: 26. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 26. 12. 2018 10:19
Autor: