Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Voľba hlavného kontrolóra obce Oravská Polhora - 21.06.2019

Typ: ostatné
Voľba hlavného kontrolóra obce Oravská Polhora - 21.06.2019 1Obecné zastupiteľstvo obce Oravská Polhora vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Oravská Polhora na 21.06.2019 v zasadačke OcÚ v Oravskej Polhore. Prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami kandidáti zašlú alebo osobne doručia najneskôr do 07.06.2019 do 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra – neotvárať“ na adresu: Obecný úrad Oravská Polhora, 029 47 Oravská Polhora 454

Príloha

Vytvorené: 9. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 5. 2019 12:33
Autor: