Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Pozvánka na výstavu

Typ: ostatné
plenerPozvánka na výstavu fotografií s názvom Babia hora - 4 ročné obdobia, od 13. do 19.9.2021 v kultúrnom dome v Oravskej Polhore.

plener

Informácie o projekte: 

Powiat Suski w partnerstwie z gminą Oravska Polhora realizuje projekt „Babia Góra – 4 pory roku” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020.

Dwoma zasadniczymi celami projektu są: zwiększenie zainteresowania młodego pokolenia dziedzictwem przyrodniczym oraz dbałością o stan środowiska naturalnego oraz promocja walorów przyrodniczych pogranicza, co jest kolejnym działaniem podejmowanym przez powiat, mającym służyć budowie wizerunku i rozpoznawalności leżącego na polsko-słowackim pograniczu Podbabiogórza, jako regionu - marki - o znacznym potencjale przyrodniczym i kulturowym i przyczynić się do lepszej rozpoznawalności tego obszaru jako ciekawej turystycznej destynacji.

Realizacji pierwszego z celów przysłużą się plenery fotograficzne organizowane w różnych porach roku po polskiej i słowackiej stronie Babiej Góry. Przewidziano udział w nich młodych osób zajmujących się fotografiką, a charakter plenerów pozwoli ukierunkować ich zainteresowania na sprawy dziedzictwa przyrodniczego i jego ochrony. Uczestnicy plenerów podczas zajęć terenowych mają możliwość, pod opieką przewodnika, dotrzeć do najcenniejszych przyrodniczo miejsc w obszarach chronionych. Zaplanowane zostały też zajęcia teoretyczne oraz spotkania prelekcyjne z przedstawicielami Babiogórskiego Parku Narodowego i parku krajobrazowego Górna Orawa (Chránená krajinná oblasť Horná Orava).

Zdobyta przez uczestników plenerów wiedza praktyczna i teoretyczna zarówno o przyrodzie, jak i o technikach fotografii powinna pozwolić im wejść do kręgu osób promujących obiektywem ochronę przyrody i utrwalających piękno Podbabiogórza.

Z kolei do promocji walorów przyrodniczych babiogórskiego pogranicza zarówno wśród jego mieszkańców, jak i turystów, przyczynią się zaplanowane w projekcie organizacje poplenerowych wystaw fotograficznych oraz wydanie foldera i albumu fotograficznego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze słowacką Orawską Polhorą w okresie 1.10.2020 – 30.09.2021 r. Jego planowany budżet wynosi 29 356,41 €, z czego 85%  to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 5% z budżetu państwa, a 10% wkład własny Powiatu Suskiego.

Projekt przygotował i realizuje Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.


Vytvorené: 15. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 15. 9. 2021 20:00
Autor: