Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obec Oravská Polhora v spolupráci s Radou mládeže Žilinského kraja pripravuje Koncepciu rozvoja práce s mládežou.

Typ: ostatné
Do prípravy tohto dokumentu sú zapojení mladí ľudia, zástupcovia samosprávy, pracovníci s mládežou i rodičia. V rámci stretnutí pracovnej skupiny boli pomenované a analyzované problémy, ktorým čelia mladí ľudia v Oravskej Polhore.

Na základe analýzy týchto problémov pracovná skupina identifikovala kľúčové oblasti, ciele a opatrenia, ktoré budú v Koncepcii zachytené. Ide o tieto oblasti:

  1. Funkčná komunikácia medzi mladými navzájom, medzi mladými a rodičmi, medzi generáciami
  2. Pozitívne využívanie ponuky virtuálneho sveta
  3. Motivácia mladých a podpora ich zdravého sebavedomia
  4. Vytvorenie priestoru pre mladých ľudí
  5. Prevencia pred negatívnym vplyvom okolitého sveta
  6. Začlenenie mladých do spoločnosti

Finálna verzia dokumentu bude publikovaná v priebehu marca a predložená Obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie.

Príprava Koncepcie rozvoja práce s mládežou v Oravskej Polhore je súčasťou projektu Vidiecka mládež v komunite II, ktorý je realizovaný s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  v rámci programu KOMUNITA


Vytvorené: 7. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 7. 3. 2018 20:27
Autor: