Menu
Obec Oravská Polhora
Obec Oravská Polhora

Tri Polhory spája nielen futbal! Ale aj futbal.

Tri Polhory spája nielen futbal! Ale aj futbal. 1

Na Slovensku máme tri Polhory, jednu na Orave, druhú pri Brezne a napokon Novú Polhoru pri Košiciach. Ak nazrieme hlbšie do dejín, tak nájdeme medzi nimi spoločné ľudské osudy z konca 18.storočia. A v novodobých dejinách spája všetky tri Polhory futbalový turnaj.

Tri Polhory a ich dejinný vývoj

Polhora na Orave bola založená na valaskom práve v druhej polovici 16.storočia v rámci kolonizačnej politiky Turzovcov. Prvým šoltýsom obce bol Tomáš Kitka. Od svojich počiatkov bola Polhora hraničnou obcou medzi uhorským kráľovstvom a poľským štátom. Aj z tohto dôvodu mali prví osadníci, okrem klčovania lesa, za úlohu aj ochranu severných hraníc Uhorska. Zároveň dohliadali na bezpečnosť kupcov a cestujúcich, ktorí sa prepravovali dôležitou obchodnou cestou vedúcou cez Polhoru. V 17.storočí negatívne zasiahli Polhoru tak vpád poľského šľachtica Komorovského (1604) ako aj nepokoje počas protihabsburských povstaní. Zamrznuté hladové roky (1715-1716) prinútili časť obyvateľov k odchodu z Polhory do úrodnejších krajov.     

Osvietenecké reformy Márie Terézie (1740-1780) a Jozefa II. (1780-1790) zásadným spôsobom ovplyvnili rozvoj Uhorska. Ich praktické dopady badať aj v Polhore. V roku 1775 zriadil Oravský komposesorát v Polhore lesnú správu, v rovnakej dobe (1780) vzniká u nás aj Tridsiatkový (colný) úrad ako pobočka tvrdošínskeho tridsiatkového úradu. Jeho úlohou bol odborný dohľad nad cezhraničnou prepravou tovaru a tým spojené vyrubovanie príslušných poplatkov.

Práve zriadenie lesnej správy naštartovalo „zlatý vek“ našej obce, ktorý sa naplno prejavil v druhej polovici 19.storočia.

Okrem iných aj dejiny organizovaného športu u nás sú úzko spojené s polovicou 19.storočia, a to tým, že dochádza k rozvoju turistiky. Popri turistike zaznamenávame aj kvalitatívne napredovanie kúpeľníctva, ktoré vyvrcholilo oficiálnym vznikom jódo-brómových kúpeľov v 1863.

Zrušenie nevoľníctva v Uhorsku (1785) podnietilo vnútornú migráciu obyvateľstva. V tom čase odchádzajú medzi inými aj obyvatelia (Oravskej) Polhory do oblasti medzi Breznom a Tisovcom.

V roku 1786 vzniká osada (Pohronská) Polhora pri Brezne, ktorého majetkom bola až do svojho osamostatnenia v 1888 (známa aj ako Erdőköz tj. polovica hory). Medzi prvými osadníkmi boli predovšetkým obyvatelia z jedenástich oravských obcí (Novoť, Zákamenný-Klin, Mútne, Rabčice, Veselé, Polhora, Vitanová, Erdődka/Lesná, Sviniarka, Hruštín, Lipnica). Medzi pôvodnými osadníkmi boli teda aj obyvatelia (Oravskej) Polhory – Matej Veverka, Pavel Stachura, Pavel Tarčák, Pavel Gocelák-Bublák, neskôr sa k nim pridal Vengrín.

Podnetom k vzniku novej osady boli najmä bohaté lesy ako aj ložiská železnej rudy. A k tomu viedla touto oblasťou významná obchodná cesta, ktorá však bola pre kupcov nebezpečná, keďže na nej pôsobili zbojníci. Z týchto dôvodov bolo rozhodnuté o osídlení oblasti tým, že dôjde k založeniu osady medzi Breznom a Tisovcom. Jednou z úloh nových osadníkov tak bola ochrana kupcov i cestujúcich počas ich prepravy touto oblasťou (sedlo Zbojská).   

Obyvatelia (Pohronskej) Polhory boli zamestnaní najmä klčovaním lesa, drevorubačstvom, chovom oviec i prácou pri dolovaní a spracovaní železnej rudy či dreveného uhlia. V rokoch 1797 (1795) až 1877 fungovala v obci (dnes Michalová) vysoká pec na spracovanie železnej rudy. V období 1880 až 1926 existovala v obci parná píla dávajúca prácu značnej časti obyvateľstva. Dôležitým okamihom dejín obce bolo otvorenie železničnej trate Brezno-Polhora (1895) a jej predĺženie do Tisovca (1896).

Pohronská Polhora si zažila niekoľko veľkých požiarov, ten najstrašnejší vypukol 2. augusta 1942, kedy vyhorelo vyše 100 domov a hospodárskych budov. Obyvateľom zasiahnutým požiarom bolo navrhnuté presťahovanie na východ krajiny, do obce Ploské.

Dňa 18. novembra 1942 sa presťahovalo do obce Ploské štyridsaťdva rodín (dovedna 172 ľudí) z vyhorenej Pohronskej Polhory. Rodiny boli umiestnené do kaštieľa statkára Rosenberga. V tom čase už bola vo výstavba nová osada (neskoršie obec). Už o rok, v novembri 1943, sa mohli rodiny presídlencov nasťahovať do prvých 42 novopostavených domov. V roku 1944 bolo dostavaných zvyšných tridsaťtri domov, nasťahovalo sa do nich ďalších osemnásť rodín z obce Ploské a pätnásť rodín zo Šarišských Bohdanoviec.

Osada Nová Polhora spadala spočiatku pod obec Ploské, od ktorej sa odčlenila v roku 1953 už ako samostatná obec.

Vzťahy medzi Starou (Pohronskou) Polhorou a Novou Polhorou boli od samých počiatkov blízke, ba až rodinné. Táto družba sa preniesla aj na pole športu, futbalisti oboch obcí si čas od času zmerali sily na futbalovom ihrisku. Pri príležitosti 30.výročia založenia obce Nová Polhora skrsla myšlienka pozvať na futbalový turnaj aj Oravskú Polhoru. V júni 1971 prišla k nám delegácia oboch obcí, úvodné zoznamovacie stretnutie sa uskutočnilo na dolnej základnej škole. Na toto stretnutie nadviazali ďalšie, dohodlo sa organizovanie futbalového turnaja ako aj družba našej obce s Pohronskou i Novou Polhorou. V máji 1972 nás navštívili aj čelní predstavitelia Novej Polhory.

Futbalová tradícia turnaja medzi obcami Nová Polhora, Pohronská Polhora a Oravská Polhora tak mohla odštartovať.    

Turnaj o pohár Polhoran

Od roku 1972 sa každoročne uskutočňuje futbalový turnaj o putovný pohár Polhoran použijúc pôvodný názov zo sedemdesiatych rokov. Pravidelnosť turnaja zažila jedinú výnimku v minulom roku, kedy sa nemohol kvôli pandémii koronavírusu uskutočniť. Z tohto dôvodu prebehnú v tomto roku hneď dva ročníky, odložený 49.ročník odohrajú družstvá mužov a 50.ročníka sa zhostia starí páni, ktorí v minulosti hájili farby svojich obcí. Turnaj bude hostiť Oravská Polhora v druhú júlovú nedeľu.

Turnaj Troch Polhor je svojim obsadením a hlavne neprerušenou päťdesiatročnou tradíciou jedinečný v slovenskom futbalovom hnutí. Niektoré z jeho ročníkov boli venované aj pripomienke založenia obcí, ich športovo-futbalových organizácií (telovýchovná jednota), či iných významných udalostí dejín tej či onej obce. Takže toto priateľské stretávanie troch Polhor presahuje rámec športu, možno ho tak charakterizovať ako kultúrno-spoločenské podujatie.     

Záverom už len pripomienka jednotlivých ročníkov s umiestnením.

Turnaj Troch Polhor, zdroj: Ľ.Šinger                                                                                                                                                         zdroj: Ľ.Šinger

 

Vidíme sa na futbale!

PS: Za poskytnutie cenných informácii ďakujeme starostom a zamestnancom všetkých troch Polhor, ako aj pamätníkom turnaja.   

Titulná fotografia zachytáva brankára Jána Marlengu z Oravskej Polhory.   

 

Dátum vloženia: 7. 7. 2021 7:10
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 7. 2021 7:34
Autor: Správce Webu

Obec

Pozvánky na podujatia

bajk

kl

Mapový portál obce

Zberný dvor

Zberný dvor

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27
1
28
1
29 30 31 1 2 3
1
4

Kvalita ovzdušia

 

Aktuálna teplota

18.7.2024 00:07

Aktuálna teplota:

16.8 °C

Vlhkosť:

81.1 %

Rosný bod:

13.5 °C

 

Kontakty

Obecný úrad
Hlavná 454/400
029 47 Oravská Polhora

Telefón: +421/435521 781
Mobilný telefón: +421/915 290 553
E-mail: starosta@oravskapolhora.sk

 

Úradné hodiny

Pondelok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Streda 7:00 - 10:30 11:00 - 17:00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7:00 - 10:30 11:00 - 13:00