Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Sv. Jozef (19. marec)

Typ: ostatné
 

svaty jozef2Sv. Jozef, ženích Panny Márie
Sv. Jozefa Boh vyvolil za ženícha preblahoslavenej Panny Márie, za pestúna svojho jednorodeného Syna, za hlavu , živiteľa a strážcu Svätej rodiny.
O Sv. Jozefovi vieme veľmi málo, aj to iba zo Svätého písma.
Pochádzal z Dávidovho rodu, to znamená, že z rodu Kráľa Dávida, ktorého otec býval v Betleheme. Tu sa zaiste narodil aj Jozef. Hoci pochádzal z kráľovského rodu, bol veľmi chudobný, presťahoval sa do Nazaretu kvôli práci- bol tesár. V Nazarete sa zasnúbil s dievčaťom menom Mária. Nevieme koľko rokov mal Jozef, keď sa zasnúbil. Svätí otcovia tvrdia, že už bol v pokročilom veku. Sväté písmo hovorí, že Panna Mária bola už zasnúbená s Jozefom, keď jej archanjel Gabriel zvestoval, že sa stane Božou matkou. Tajomstvo Božieho Syna však malo zostať pred ľuďmi skryté. Sprvoti o ňom nevedel ani Jozef. Keďže Jozef bol človek spravodlivý nechcel Máriu vystaviť potupe, preto zamýšľal ju potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval , zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za svoju manželku , lebo čo sa v nej počalo je z Ducha Svätého. Porodí Syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ Jozef urobil ako mu prikázal anjel. Česť a dobré mená Márie a Ježiša sa zachránili. Okrem toho Ježiš aj Mária potrebovali živiteľa a ochrancu.
V evanjeliu sa Jozef potom ešte spomína, ako šiel na základe rímskeho vládneho nariadenia o sčítaní ľudu s Máriou do Betlehema, odkiaľ pochádzal jeho rod, dať sa zapísať. A vtedy sa v tomto meste narodil Ježiš Kristus, ako predpovedali proroci. Najslávnejší Dávidov potomok a Spasiteľ sveta sa musel narodiť v jaskynnom útulku pre zvieratá, ako my hovoríme – v maštali. Na ôsmy deň po narodení Ježiša sa konala jeho obriezka a po štyridsiatich dňoch jeho obetovanie v Jeruzalemskom chráme. Vždy Jozef vystupoval ako hlava rodiny. Svätá rodina sa z Jeruzalemského mesta vrátila do Betlehema. V plánoch Božej prozreteľnosti sa tam mali zdržať dovtedy, kým sa Ježišovi neprídu pokloniť mudrci z východu. Matúšovo evanjelium nám poskytuje aj tieto podrobnosti. Po ich odchode sa Jozefovi zjavil Pánov anjel a povedal mu: „ Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa , aby ho zabil.“ On to všetko urobil. Musela to byť pre nich ťažká a nebezpečná cesta. Po Herodesovej smrti sa anjel Jozefovi prihovára znova: „ Vstaň, vezmi dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny.“ Tí čo striehli na dieťa už pomreli. Jozef sa vrátil do Galilejského kraja a usadil sa v meste Nazaret, aby sa splnilo- „bude sa volať Nazaretský.“ Pobyt Svätej rodiny v Egypte mohol trvať polroka až dva. Ich návrat do Jeruzalema nebol nápadný.
Ďalej sa vo Svätom písme spomína Jozef iba raz, keď bol Ježiš dvanásťročný a celá rodina odišla do Jeruzalema na slávnosti, kde sa im Ježiš stratil a našlo ho až na tretí deň. Potom s nimi išiel domov a bol poslušný. Potom už evanjeliá Jozefa viac nespomínajú. Jeho smrť bola svätá, veď verne plnil povinnosti , ktoré mu boli Bohom zverené. Smelo môžeme povedať, že jeho smrť v prítomnosti Ježiša a Márie bola skôr šťastným prechodom z časnosti do večnosti. Preto ho vzývame aj ako patróna dobrej smrti. Častou prosbou o príhovor tohto večného svätca získavame veľa milosti. Podľa cirkevnej tradície sa Jozef zaraďuje medzi najväčších svätcov. Pomáha nám vo všetkých potrebách. Pán nám chce bez pochyby ukázať, že v nebi uslyší všetky prosby toho, kto ho na Zemi poslúchal.
Blahoželám všetkým nositeľom tohto krásneho mena k tomu, že majú mocného patróna. Prajem všetko najlepšie.
Milan Štraus


Vytvorené: 19. 3. 2016
Posledná aktualizácia: 3. 8. 2017 11:35
Autor: Správce Webu