Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Hlásenie obecného rozhlasu - 09.03.2018

Typ: ostatné
Hlásenie obecného rozhlasu - 09.03.2018 1Florbalové zápasy, informácia OVS a.s. ohľadom verejnej kanalizácie

1. Spojený florbalovy klub Rabča a Oravská Polhora ma  tento víkend nasledovný program:

Muži začnú  tento víkend svoje prvé barážové zápasy o 1. Ligu.

V sobotu 10.3.2018 vycestujú do Košíc, kde výzvu tím Red Wings Košice. Odchod hráčov bude o 7:00 hod. na autách.

V nedeľu 11.3.2018 sa Raptori opäť predstavia na hosťujúcej palubovke, tentoraz vycestujú do Serede, kde skrížia hokejky s domácim tímom o 17:30. Odchod hráčov bude o 12:30 hod. na autách.

V nedeľu odohrajú svoje ďalšie zápasy aj mladší ziaci. V športovej hale v Žiline si zmerajú sily s domácou Žilinou a Nižnou. Odchod autobusu bude o 6:00 z Oravskej Polhory.

2. Vážení občania, producenti odpadových vôd,

    Oravská vodárenská spoločnosť v týchto dňoch zabezpečuje ukončenie procesu fyzického napájania nehnuteľností na verejnú kanalizáciu vybudovanú vo Vašej obci v rámci projektu „Zásobovanie vodou a kanalizácia Oravského regiónu, etapa 2". Následnou kontrolou funkčnosti kanalizačných prípojok je zisťované porušovanie zásad, na ktoré platí upozornenie z listu „Žiadosť o spoluprácu", ktorý Vám bol doručený pred začiatkom pripájania. Dovoľujeme si požiadať majiteľov novonapojených nehnuteľností, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali, či odvádzajú balastné drenážne vody z podložia, prípadne povrchových vôd zo spevnených plôch do verejnej kanalizácie. Tieto vody musia byť riešené v samostatnom systéme oddelenom od tejto kanalizácie. Vybudovaná kanalizácia bola vyprojektovaná kapacitne len pre odvádzanie splaškových odpadových vôd. Balastné vody v stokovej sieti bránia bezporuchovej prevádzke, nakoľko dochádza k prekročeniu kapacity čerpacích staníc a následne k odľahčeniu odpadových vôd do recipientu.

Oravská vodárenská spoločnosť na základe zistených skutočností vyzýva všetkých dotknutých majiteľov nehnuteľností, u ktorých dochádza k odvádzaniu balastných vôd do verejnej kanalizácie, aby ich odstránili najneskôr do 15. apríla 2018. Po tomto termíne budeme ako správca kanalizácie postupovať v zmysle platnej legislatívy, t. j. okamžité prerušenie odvádzania odpadových vôd, spätné vyúčtovanie nákladov za odvádzanie balastných vôd.

 

 


Vytvorené: 9. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 9. 3. 2018 07:50
Autor: