Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Hlásenie - 12.06.2019

Typ: ostatné
Hlásenie - 11.06.2019 1Otvorenie zberného dvora

Vážení občania,

Obec Oravská Polhora vybudovala zberný dvor, ktorý sa nachádza v areáli bývalej Drevoindustrie. Zberný dvor sa uvádza do prevádzky v sobotu 15.6.2019 a bude otvorený nasledovne: v pondelok, stredu a v piatok od 10.00 do 16.00 hod., v sobotu od 9.00 do 16.00 hod.

 

Na zbernom dvore môžete odovzdať všetky zložky separovaného odpadu a taktiež

  • Jedlé oleje a tuky- sú to odpady vznikajúce počas prípravy jedál. Patria sem najmä oleje rastlinného pôvodu z vysmážania, ktoré sa na zbernom dvore zozbierajú a odovzdajú na recykláciu oprávnenej spoločnosti.
  • Textílie a šatstvo -  patri sem obnosené oblečenie nie veľmi znečistené, plachty obliečky.
  • Odpady z domácnosti s obsahom škodlivín – tu patria predovšetkým, farby, prázdne obaly z nebezpečných látok – riedidlá a rozpúšťadla po dobe exspirácie.
  • Drobný stavebný odpad – odpad, ktorý vzniká v domácnostiach pri bežných udržiavacích prácach, patria sem kusy tehál, betónu, dlaždíc a obkladačiek.  
  • Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad - patrí tu tráva, odrezky konárov stromov a iný biologicky rozložiteľný odpad z domácnosti, ktorý bude na zbernom dvore rozdrvený a skompostovaný v kompostárni.

Vážení občania, prosíme  Vás, aby ste odpad z domácnosti v čo najväčšej miere separovali a vhadzovali ako doteraz do zberných nádob rozmiestnených v obci alebo odviezli na zberný dvor. Žiadame Vás, aby ste odpad dovážali na zberný dvor v určenom čase, aby pracovník zodpovedný za vedenie zberného dvora odpad prevzal a zapísal, a aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia areálu zberného dvora.

V týchto dňoch bude do každej domácnosti doručený leták s informáciami, ktoré sa týkajú zberného dvora.

Za pochopenie ďakujeme.


Vytvorené: 12. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 12. 6. 2019 12:57
Autor: