Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Hlásenie - 03.03.2020

Typ: ostatné
Hlásenie - 03.03.2020 1Prerušenie dodávky vody - 04.03.2020 od 8.00-12.00 hod.
Prerušenie elektriny - 04.03.2020 od 8.00-15.00 hod.
Oznámenie o začatí prerokovania Územného plánu obce Oravská Polhora - Zmeny a doplnky č. 3

1. Oravská vodárenská spoločnosť Dolný Kubín oznamuje občanom, že v stredu 04.03.2020 v čase od 8.00 - 12.00 hod. bude v obci Oravská Polhora prerušená dodávka pitnej vody z dôvodu čistenia vodojemu. 

2. Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že v stredu 4. marca 2020 v čase od 8.00 – 15.00 hod bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy a to od čs. 572-617 a od čs. 687-713 vrátane nových rodinných domov. Bližšie informácie o odberných miestach, kde bude prerušená elektrina nájdete na úradnej tabuli obecného úradu alebo na internetovej stránke obce www.oravskapolhora.sk.

3. Obec Oravská Polhora oznamuje občanom začatie prerokovania Územného plánu obce Oravská Polhora - Zmeny a doplnky č. 3.

Územnoplánovacia dokumentácia je vystavená od dňa 03.03.2020 do 03.04.2020 v zasadačke Obecného úradu v Oravskej Polhore, zverejnená je na internetovej stránke obce www.oravskapolhora.sk.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia. Na pripomienky podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada.


Vytvorené: 3. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 3. 3. 2020 14:25
Autor: