Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Hlásenie - 02.10.2019

Typ: ostatné
Hlásenie - 02.10.2019 1Zber plastov, preventívne protipožiarne kontroly

1. Oznamujeme občanom, že v piatok 04.10.2019 sa v obci uskutoční zber plastov. Žiadame občanov, aby zaviazané vrecia s plastami vyložili pred bránky na viditeľné miesto.

2. Obec Oravská Polhora v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Oravská Polhora oznamuje občanom, že preventívne protipožiarne kontroly v obci budú vykonávať kontrolné skupiny zložené z členov DHZ obce s účinnosťou od 5. - 31. októbra 2019 od čs. 1 - 700.

Kontroly sa vykonávajú v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných miestností.

Pri prehliadkach sa kontroluje predovšetkým komín, elektroinštalácia, hospodárska prístavba a ďalšie priestory s rizikom vzniku požiaru.

Prehliadky slúžia predovšetkým proti vzniku požiarov a ich účelom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiarov.

Stretnutie hasičov k vykonaiu protipožiarnych hliadok sa uskutoční v piatok 04.10.2019 o 18.00 hod. v budove hasičskej zbrojnice. Účasť hasičov je povinná.


Vytvorené: 2. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 2. 10. 2019 10:35
Autor: