Menu
Obec Oravská Polhora
Obec Oravská Polhora

Výberové konanie - prednosta obecného úradu

Výberové konanie - prednosta obecného úradu 1

Obec Oravská Polhora v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: prednosta Obecného úradu Oravská Polhora

Miesto výkonu: Obecný úrad Oravská Polhora, Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora
Termín nástupu: dohodou

Kvalifikačné predpoklady:

 • min. vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

Kritériá a požiadavky na uchádzačov:

 • organizačné schopnosti, komunikatívnosť, samostatnosť,
 • zvládanie záťažových situácií,
 • morálna a občianska bezúhonnosť,
 • užívateľské ovládanie kancelárskeho balíka Office,
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • prax na úrovni riadiaceho pracovníka; prax na úrovni riadiaceho pracovníka vo verejnej správe je výhodou,
 • všeobecný prehľad o obci a strategických dokumentoch obce,
 • znalosť príslušných právnych predpisov pre oblasť samosprávy:

− zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
− zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
− zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
− zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
− zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.
 

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Platové podmienky:

 • funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od praxe

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania je potrebné zaslať poštou alebo
osobne doručiť v zalepenej obálke s označením:

„Výberové konanie – prednosta obecného úradu – neotvárať“

najneskôr do 31.5.2023 na adresu:

Obec Oravská Polhora, Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora
 

Žiadosti uchádzačov doručené po stanovenom termíne nebudú do výberového konania
zaradené. Termín a miesto výberového konania budú prihláseným uchádzačom oznámené najneskôr 7 dní pred termínom jeho konania. Obec Oravská Polhora si vyhradzuje právo nevybrať nikoho z uchádzačov, ak sa neprihlási vyhovujúci uchádzač.

 

                                                                                                                   Ing. Michal Strnál

                                                                                                                  starosta obce

Dátum vloženia: 9. 5. 2023 8:28
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 5. 2023 8:31

Občan a samospráva

Pozvánky na podujatia

kl

Eurovoľby 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Mapový portál obce

2% pre nadáciu Jána Pavla II.

logo

Zberný dvor

Zberný dvor

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálna teplota

20.5.2024 14:05

Aktuálna teplota:

16.1 °C

Vlhkosť:

88.7 %

Rosný bod:

14.2 °C

 

Kontakty

Obecný úrad
Oravská Polhora 454
029 47 Oravská Polhora

Telefón: +421/435521 781
Mobilný telefón: +421/915 290 553
E-mail: starosta@oravskapolhora.sk

 

Úradné hodiny

Pondelok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Streda 7:00 - 10:30 11:00 - 17:00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7:00 - 10:30 11:00 - 13:00