Menu
Obec Oravská Polhora
Obec Oravská Polhora

Výberové konanie na pracovné miesto odborného zamestnanca spoločného školského úradu s kanceláriou v Námestove

Výberové konanie na pracovné miesto odborného zamestnanca spoločného školského úradu s kanceláriou v Námestove 1

Pracovné miesto odborného zamestnanca spoločného školského úradu pre oblasť základných škôl a školských zariadení.

Obec Zákamenné zastúpená starostom obce Mgr. Petrom Klimčíkom

 

v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

 

vyhlasuje výberové konanie

na pracovné miesto odborného zamestnanca spoločného školského úradu

pre oblasť základných škôl a školských zariadení

 

 

Kvalifikačné predpoklady:

 

a)  kvalifikačné predpoklady pre učiteľstvo základnej školy v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

b) najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

 

Pracovná náplň:

 

 1. výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy,
 2. kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania základných škôl a školských zariadení, s výnimkou kontroly vo výhradnej kompetencii Štátnej školskej inšpekcie,
 3. vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov základných škôl a školských zariadení, najmä organizačných pokynov na príslušný školský rok,
 4. poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti základným školám a školským zariadeniam.

 

Miesto výkonu práce: Spoločný obecný úrad Zákamenné, Hattalova 1087, 029 01 Námestovo

Mzdové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Pracovné podmienky: pracovný úväzok 1,0; pracovný čas 37,5 hodiny týždenne

 

Predpokladaný nástup podľa dohody, najskôr 01. 03. 2022

 

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • občianska bezúhonnosť
 • riadiace organizačné a komunikatívne schopnosti
 • osobné a morálne predpoklady, zodpovednosť, samostatnosť
 • znalosť školskej legislatívy a súvisiacich právnych predpisov
 • práca s PC ( internet, Word, Excel)
 • zdravotná spôsobilosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

Doplňujúce požadované doklady/informácie

 • úspešný kandidát výberového konania poskytne zamestnávateľovi na účel preukázania bezúhonnosti pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu  údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (zákon 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme).

 

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:

 

Uchádzači o pracovnú pozíciu doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi osobne na Obecný úrad v Zákamennom, alebo poštou na adresu: Obecný úrad Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné

 

najneskôr do 21. 02. 2022

v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie – odborný zamestnanec školského úradu“

 

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:

 • Mgr. Peter Klimčík, starosta obce Zákamenné
 • Mobil: 0918142215, email: starosta@zakamenne.sk
Dátum vloženia: 2. 2. 2022 8:54
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 2. 2022 8:56

Občan a samospráva

Pozvánky na podujatia

mesiacik

Eurovoľby 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Mapový portál obce

Zberný dvor

Zberný dvor

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuálna teplota

16.4.2024 20:04

Aktuálna teplota:

3.6 °C

Vlhkosť:

78.1 %

Rosný bod:

0.1 °C

 

Kontakty

Obecný úrad
Oravská Polhora 454
029 47 Oravská Polhora

Telefón: +421/435521 781
Mobilný telefón: +421/915 290 553
E-mail: starosta@oravskapolhora.sk

 

Úradné hodiny

Pondelok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Streda 7:00 - 10:30 11:00 - 17:00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7:00 - 10:30 11:00 - 13:00