Menu
Obec Oravská Polhora
Obec Oravská Polhora

Výberové konanie - administratívny pracovník/pracovníčka obecného úradu Oravská Polhora

Výberové konanie - administratívny pracovník/pracovníčka obecného úradu Oravská Polhora 1

Vyhlasovateľ: Obec Oravská Polhora.

Obec Oravská Polhora v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: administratívny pracovník/pracovníčka - mzdy, správa daní, register obyvateľov, stavebné konania (drobné stavby).

Miesto výkonu: Obecný úrad Oravská Polhora, Hlavná 454/400, 029 47 Oravská Polhora
Termín nástupu: 1.5.2024

Náplň práce

 • správa miestnych daní a poplatkov (evidencia a registrácia daňových subjektov, daňové konania a vyrubovacie konania, evidencia daní, vedenie operatívnej evidencie, spracovanie a predkladanie štatistických výkazov, spracovanie a predkladanie návrhov všeobecne záväzných nariadení)
 • mzdové účtovníctvo
 • administratívne práce
 • register obyvateľov
 • oblasť stavebného poriadku
 • určovanie súpisných čísel

Pracovný úväzok

plný úväzok (37,5 hodín týždenne)

Platové podmienky:

 • funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od praxe

Kvalifikačné predpoklady:

 • minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • prax vo verejnej správe vítaná

Jazykové znalosti:

 • nie sú podmienkou, sú výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • znalosť legislatívy zameranej na samosprávu
 • flexibilita, iniciatíva, samostatnosť
 • zodpovedný prístup k práci
 • schopnosť aktívne reagovať a riešiť problémy
 • komunikačné schopnosti
 • ochota sa vzdelávať
 • práca s PC na pokročilej úrovni
 • morálna a občianska bezúhonnosť
 • užívateľské ovládanie kancelárskeho balíka Office,

Kritériá a požiadavky na uchádzačov:

 • zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
 • zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení,
 • zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
 • zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania je potrebné zaslať poštou alebo
osobne doručiť v zalepenej obálke s označením:

„Výberové konanie – administratívny pracovník/pracovníčka – neotvárať“

najneskôr do 31.3.2024 na adresu:

Obec Oravská Polhora, Hlavná 454/400, 029 47 Oravská Polhora

Žiadosti uchádzačov doručené po stanovenom termíne nebudú do výberového konania
zaradené.

Termín a miesto výberového konania budú prihláseným uchádzačom oznámené najneskôr 7 dní pred termínom jeho konania.

Obec Oravská Polhora si vyhradzuje právo nevybrať nikoho z uchádzačov, ak sa neprihlási vyhovujúci uchádzač.

Kontakt pre ďalšie informácie: 0948 844 468. 

Mgr. Jakub Kvasniak, PhD., prednosta OcÚ

Dátum vloženia: 11. 3. 2024 20:18
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 3. 2024 15:48

Občan a samospráva

Pozvánky na podujatia

bajk

kl

Mapový portál obce

Zberný dvor

Zberný dvor

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27
1
28
1
29 30 31 1 2 3
1
4

Kvalita ovzdušia

 

Aktuálna teplota

18.7.2024 08:07

Aktuálna teplota:

20.6 °C

Vlhkosť:

68.5 %

Rosný bod:

14.6 °C

 

Kontakty

Obecný úrad
Hlavná 454/400
029 47 Oravská Polhora

Telefón: +421/435521 781
Mobilný telefón: +421/915 290 553
E-mail: starosta@oravskapolhora.sk

 

Úradné hodiny

Pondelok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Streda 7:00 - 10:30 11:00 - 17:00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7:00 - 10:30 11:00 - 13:00