Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Voľba hlavného kontrolóra obce Oravská Polhora - 26.06.2020

Typ: ostatné
Voľba hlavného kontrolóra obce Oravská Polhora - 26.06.2020 1Obecné zastupiteľstvo obce Oravská Polhora vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Oravská Polhora na 26.06.2020 v zasadačke OcÚ v Oravskej Polhore. Prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami kandidáti zašlú alebo osobne doručia najneskôr do 12.06.2020 do 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra – neotvárať“ na adresu: Obecný úrad Oravská Polhora, 029 47 Oravská Polhora 454

Príloha

Vytvorené: 15. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 15. 5. 2020 08:12
Autor: