Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Podporené stanovisko signatárov iniciatívy "Prorodinnej samosprávy" k listu otcov biskupov adresovanom predsedovi vlády Slovenskej republiky.

Typ: ostatné
Podporené stanovisko signatárov iniciatívy Dnes sme predsedovi vlády SR odoslali list, ktorý by mal byť akýmsi podporným stanoviskom k úsiliu otcov biskupov uvoľniť súčasné opatrenia týkajúce sa slávenia bohoslužieb (v súčasnosti max. 6 osôb).

List podpísalo 25 obcí a miest, ktoré sú signatármi iniciatívy "Prorodinná samospráva", ktorej hlavným cieľom je, aby mestá a obce pri prijímaní svojich rozhodnutí kládli osobitný dôraz na rodinu. Predstavitelia zúčastnených obcí a miest sa týmto podporným stanoviskom usilujú preniesť požiadavky svojich občanov na verejné slávenie bohoslužieb priamo na predstaviteľov vlády SR, ktorá epidemiologické opatrenia prijíma.

Týmto listom nechceme "dráždiť" ani nijak "podceňovať" aktuálnu epidemiologickú situáciu. Domnievame sa však, že opatrenia zavedené v obchodných prevádzkach (maximálne počty osôb vzhľadom na rozlohu prevádzky) sa efektívne dajú použiť aj v prípade slávenia bohoslužieb.

Veríme, že toto naše úsilie prispeje k racionálnemu prehodnoteniu aktuálne prijatých opatrení týkajúcich sa verejného slávenia bohoslužieb.

---------------------------------------------------------------------

TEXT PODPORNÉHO STANOVISKA INICIATÍVY "PRORODINNÁ SAMOSPRÁVA":

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

My, predstavitelia nižšie uvedených samospráv, považujeme rodinu za základný článok našej spoločnosti, nášho štátu. Z tohto dôvodu sme už dávnejšie, po schválení v obecných a mestských zastupiteľstvách, pristúpili k iniciatíve „Prorodinná samospráva“, ktorá v signatármi podpísanom „Memorande prorodinnej samosprávy“ deklaruje okrem iného aj podporu rodinám a prihliada na vplyv prijímaných rozhodnutí na rodiny v danom členskom meste/obci.

Aj z tohto dôvodu obce a mestá, zapojené do iniciatívy „Prorodinná samospráva“ podporujeme úsilie otcov biskupov, združených v Konferencii biskupov Slovenska, ktorí sa obrátili na vládu Slovenskej republiky so žiadosťou o opätovné povolenie verejného slávenia bohoslužieb. Napriek skutočnosti, že už v súčasnosti je povolené verejné slávenie bohoslužieb s maximálnym počtom 6 osôb, domnievame sa, že vzhľadom na plošnú výmeru našich kostolov, by mohlo byť toto pravidlo nastavené obdobne ako pri obchodných prevádzkach (maximálny počet osôb prispôsobiť veľkosti priestoru, v ktorom sa slúžia bohoslužby).

Ako zástupcovia slovenských samospráv, veľmi pozorne vnímame duchovné potreby našich občanov, s ktorými sme v každodennom kontakte. Zarážajú nás pribúdajúce tohtoročné štatistiky duševných ochorení a rastúce napätie v spoločnosti. Aj preto sme presvedčení, že práve v tomto náročnom období ľudia potrebujú načerpať duchovnú silu a to, v prípade veriacich, najmä účasťou na bohoslužbe.

Z týchto dôvodov obraciame sa na Vás, vážený pán predseda vlády, so žiadosťou o zvýšenie limitu počtu osôb účastných na bohoslužbách a to v závislosti od veľkosti priestoru, v ktorom sa vykonávajú. Miestna samospráva je pripravená personálne, ako aj technicky, vytvoriť podmienky pre bezpečné slávenie bohoslužieb a vymoženie dodržiavania všetkých nariadených hygienických opatrení. Myslíme si, že významný podiel samospráv na úspešnom zvládnutí plošného testovania obyvateľstva môže byť pre Vás dostatočnou


Vytvorené: 11. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 11. 11. 2020 21:28
Autor: