Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detský kútik "Polhorček"

Typ: ostatné
Detský kútik Od 1. augusta 2019 realizuje naša obec nový projekt podporený z Operačného programu Ľudské zdroje spolufinancovaného Európskym sociálnym fondom s názvom Detský kútik „Polhorček“

publicita

Projekt pozostáva z realizácie dvoch hlavných aktivít:

  1. Vytvorenie a prevádzkovanie detského kútika Polhorček – v našom detskom kútiku pracujú 2 vychovávateľky, ktorých hlavnou náplňou je starostlivosť o deti vo vedku od 3 do 9 rokov každý pracovný deň od 8:00 do 16:00 hod. Deti v tomto zariadení budú rozvíjať svoj intelekt formou nových spôsobov výchovy - jazykové okienka, environmentálna výchova, tvorivé dielne, cvičenie a práca s telom,zdravá výživa atď. (termín realizácie: august 2019 – júl 2021)

 

  1. Vytvorenie 6 nových pracovných pozícií pre matky na rodičovskej dovolenke na 6 mesiacov s flexibilnou skrátenou pracovnou dobou. V rámci realizácie aktivity dôjde k vytvoreniu 6 pracovných miest pre matky s rodičovskými povinnosťami s flexibilnou pracovnou dobou a na kratší pracovný čas,čo umožní vytvoriť vyhovujúce podmienky pre zosúladenie ich rodinného a pracovného života. Pracovné miesta vytvorené pre ženy/matky s dieťaťom/deťmi, na ktoré sa ešte nevzťahuje povinná školská dochádzka.

 

Pracovné pozície:

  • pracovné miesto č. 1 - správkyňa budovy a areálu materskej školy č. 129. Obdobie výkonu práce: september 2019 – február 2020 (6 mesiacov);
  • pracovné miesto č. 2 - správkyňa budovy a areálu materskej školy č. 420. Obdobie výkonu práce: september 2019 – február 2020 (6 mesiacov);
  • pracovné miesto č. 3 - správkyňa budovy a areálu materskej školy č. 129. Obdobie výkonu práce: marec 2020 – august 2020 (6 mesiacov)
  • pracovné miesto č. 4 - správkyňa budovy a areálu materskej školy č. 420. Obdobie výkonu práce: marec 2020 – august 2020 (6 mesiacov)
  • pracovné miesto č. 5 – starostlivosť o verejnú zeleň. Obdobie výkonu práce: máj 2020 – október 2020 (6 mesiacov)
  • pracovné miesto č. 6 – starostlivosť o verejnú zeleň. Obdobie výkonu práce: február 2021 – júl 2021 (6 mesiacov)

 

Forma pracovného pomeru: v prípade všetkých vytvorených pracovných miest sa jedná o prácu formou pracovnej zmluvy na flexibilné pracovné miesto podľa §49Zákonníka práce (resp. §49a), tj. práca na kratší pracovný úväzok a to v rozsahu 30 hodín počas pracovného týždňa, čo predstavuje 75% pracovný úväzok (zozákonom určeného 40 hodinového pracovného času). Zároveň budú mať zamestnankyne možnosť sami si určiť svoj týždenný pracovný čas, tak aby bolo možnéčo najefektívnejšie zosúladiť ich rodinné a pracovné povinnosti. Počas výkonu práce bude zabezpečená starostlivosť o ich deti v detskom kútiku „Polhorček“. Zamestnankyne zároveň budú mať možnosť prerušiť výkon práce počas dňa, tak aby si mohli zabezpečiť napr. spoločný obed so svojim dieťaťom a neskôr sa opäťvrátiť na výkon svojej práce (napr. umiestnenie dieťaťa v detskom kútiku od 9:00 – 11:00 hod., od 11:00 – 13:00 hod. vyzdvihnutie dieťaťa z detského kútikaa spoločný obed, od 13:00 – 15:00 hod. opätovné umiestnenie dieťaťa v detskom kútiku a výkon práce na svojej pracovnej pozícii).


Vytvorené: 11. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 11. 8. 2019 23:48
Autor: