Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Seminár - Chov tradičného plemena – slovenskej valašky v horských oblastiach

Odborný seminár sa konal v Karpatskom centre valašskej kultúry dňa 7.9.2018. Seminár navštívilo 30 poslucháčov a 3 prednášajúci. Tematicky bol seminár rozdelený na dve časti. 1. časť, ktorú tvorila odborná prednáška známeho chovateľa a uchovávateľa tradičného plemena ovce Valaška, pána Michala Milerského, ktorý odprezentoval tému Ovca Valaška a jej zdravie. Pán Milerski sa zameral na dôkladné vysvetlenie vzniku a vývoja oviec od historických plemien po súčasnosť, obzvlášť opísal vznik tradičnej ovce valašky a vplyv jej chovu na našom území v minulosti. V prednáške Ovca Valaška a jej zdravie sa taktiež pán Milerskí podrobne venoval všetkým chorobám oviec a kôz, ich vzniku, liečbe a prevencií. 2. časť seminára sa venovala kultúrnym zvláštnostiam pastierstva a ovčiarstva. Mgr. Peter Kováč predniesol závery z vlastného výskumu v téme Vybrané osobnosti tradičného ovčiarstva na strednom Spiši, kde sa venoval chovu oviec, životu na salaši, tradičnému odevu bačov na Spiši, špecifickým piesňam a tancom horného Spiša, ale aj zvykosloviu na salaši a viere v magické sily bačov v minulosti. Druhú kultúrnu časť seminára ukončili Andrej Gernát s Evou Gernátovou- Gernátovci s prezentáciou - Pastierskych hudobných nástrojov na Kysuciach, počas prezentácie predviedli tvorbu zvuku, konštrukciu pastierskych hudobných nástrojov, zvláštnosti regiónu a hudobné porovnanie regiónu Kysuce s inými regiónmi Slovenska. Predviedli rôzne pastierske hudobné nástroje od signálnych -pastiersky roh, fujara trombita, cez pastierske píšťalky – šesť dierková, koncovka, dvojačka po trojdierkové – kostené – fujara až k jazýčkovým pastierskym hudobným nástrojom ako sú gajdica a viacero typov gájd. Seminár bol ukončený záverečnou diskusiou so všetkými prednášajúcimi.