Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Pálenie svätojánskej vatry a pastierske tradície II.


Podujatie Pálenie svätojánskej vatry a pastierske tradície, sa konalo dňa 23.6.2018 v Areáli kultúrno-športového centra v Oravskej Polhore. V rámci podujatia sa konali viaceré aktivity zamerané na atraktívnu prezentáciu pastierskych tradícií. Významnou aktivitou boli ukážky výroby a ochutnávka syrových výrobkov. Dôležitou súčasťou celého podujatia boli taktiež vystúpenia folklórnych telies a ľudových hudieb zo Slovenska, Poľska a Českej republiky. Pri výbere vystupujúcich sa kládol dôraz na repertoár a tematické spracovanie vystúpení. Všetky ľudové hudby a tenčené zložky prezentovali počas svojich vystúpení pastierske tradície, svätojánske zvyklosti a pastierske hudobné nástroje. Deti z detského centra Polhorček si pripravili vystúpenie v ktorom znázorňovali ovečky, FSk Poludnienok z Lokce, predviedol Jánske zvykoslovie Oravy, dievocké spevy a pálenie jánskych fakieľ. ĽH Mazuľka ako aj ĽH Beskýd prezentovali ľudové piesne spod Babej hory z Oravskej Polhory ako aj unikátnu gajdošskú hudbu oblasti. Gurňanki z Hornej Oravy si pripravili a zozbierali piesne z viacerých oravských obcí, ktoré boli spievané počas jánskej noci. Kapela Mala Ziemia Suska, Zespol Romanka, predviedli návštevníkom tance a spevy z poľskej strany Babej hory. Oravská muzika z Lipnice, ako kapela pochádzajúca z bývalej slovenskej obce odprezentovala piesne a melódie, ktoré sú zachované a špecifické pre danú oblasť. Jaroslav Sloboda a Fujaráši odprezentovali počas podujatia tradičné pastierske hudobné nástroje, ich unikátne využitia na salašoch v minulosti a potrebu ich uchovávania pre ďalšie generácie. Terchovská muzika z doliny predviedla počas podujatia originálnu terchovskú muziku. Na podujatí Pálenie svätojánskej vatry a pastierske tradície sa tak na jednom pódiu odprezentovali tri unikátne prvky nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva, ktoré sú zapísané v UNESCO-u a to Gajdy, Fujara a Terchovská muzika. Najvýznamnejšou časťou podujatia bolo samotné zapálenie Svätojánskej vatry. Počas celého podujatia mali návštevníci možnosť ochutnať tradičné jedlá. Podujatia v neskorých večerných hodinách ukončila zábava pri populárnej skupine Elán-Tribute.