Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Projektový zámer - Sociálny podnik pracovnej integrácie

plan

Dokumenty: 

Podnikateľský plán k žiadosti o priznanie postavenia Sociálneho podniku pracovnej integrácie

Vyhodnotenie dotazníka k podnikateľskému plánu pre vytvorenie sociálneho podniku 

 

„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“

urad vlady