Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Hlásenie - 11.03.2020

Typ: ostatné
Hlásenie - 11.03.2020 1Prerušenie elektriny, zrušenie valného zhromaždenia Urbáru a pasienkového spoločenstva, upozornenie detskej ambulancie na dodržiavanie ordinačných hodín, zápis deti do MŠ, prijaté opatrenia na ÚPSVR Námestovo .

1. Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom, že v obci bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach a to vo štvrtok 12.03.2020 v čase od 8.00 - 15.30 hod. od čs. 359-365 a od. čs. 369-371 a v piatok 13.03.2020 v čase od. 8.00 - 14.00 hod. čs. 259-305 vrátane nových rodinných domov.  Bližšie informácie o odberných miestach, kde bude prerušená elektrina nájdete na úradnej tabuli obecného úradu alebo na internetovej stránke obce www.oravskapolhora.sk.

2. Oznamujeme členom Združenia urbáru obce Oravská Polhora a členom Pasienkového spoločenstva, že valné zhromaždenia, ktoré sa mali konať tento víkend 14. a 15. marca 2020 sa rušia z dôvodu zákazu organizovania hromadných podujatí. O náhradnom termíne budeme členov informovať. 

3. Detská ambulancia MUDr. Letavayovej žiada všetkých pacientov o dôsledné dodržiavanie ordinačných hodín v súvislosti s epidemiologickým rizikom. Chorí pacienti budú ošetrení do 11.00 hod. Po dezinfekcií a vyžiarení ambulantných priestorov bude detská ambulancia v čase od 12.00 - 13.30 hod. vyšetrovať zdravé malé deti podľa objednania na daný deň.

4. Materská škola I. a II. v Oravskej Polhore oznamujú rodičom , že sa koná zápis do materských škôl. Žiadosť si môžu rodičia osobne vyzdvihnúť v materských školách alebo stiahnuť z internetovej stránky ZŠ 130 a 481. Vyplnenú, podpísanú a lekárom potvrdenú žiadosť je potrebné priniesť najneskôr do 30. apríla 2020 do príslušnej materskej školy.  

5. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo z dôvodu prijatého opatrenia za účelom eliminácie  šírenia nákazy coronavírusu oznamuje, že uchádzači o zamestnanie, ktorí majú stanovený termín kontaktu na ÚPSVR Námestovo – detašované pracovisko Tvrdošín, Zákamenné, aby nechodili na úrad, ale komunikovali s pracovníkmi úradu telefonicky alebo emailom, prípadne posielali dokumenty poštovou zásielkou. Pracovníci úradu budú odpovedať na všetky prichádzajúce telefonické hovory aj emailové podania. Dokumenty, ktoré klienti prinesú osobne, budú prebrané pracovníkom úradu hneď vo vstupných priestoroch úradu (recepcia a podateľňa). Prosíme, berte do úvahy, že v tejto chvíli ide o preventívne opatrenie, ktoré v žiadnom prípade neznamená „zatvorenie“ úradu. Opatrenie smerujú k tomu, aby sme eliminovali pohyb klientov na pracoviskách a chránili tak našich zamestnancov ako aj samotných klientov.


Vytvorené: 11. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 11. 3. 2020 11:35
Autor: