Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zapojte sa do petícií

Typ: ostatné
Zapojte sa do petícií 1Vážení občania,
dnes sme spustili až 3 petície, ktoré počas najbližších dní môžete prísť podpísať pred náš obecný úrad.

Čoho sa petície týkajú: 

  1. Najdôležitejšou je Petícia proti postupom Slovenského pozemkového fondu pri ROEP v obciach Oravská Polhora a Oravská Lesná - práve tieto katastre patria k najnáročnejším na Slovensku a doplatili na neskutočne dlhý čas ich realizácie (v prípade našej obce je to 22 rokov). Pokiaľ v iných obciach, kde ROEP ukončili pár rokov dozadu Slovenský pozemkový fond "napomáhal" pri vysporiadúvaní pozemkov jednotlivých občanov (predovšetkým pozemkov pod existujúcimi domami a priľahlými záhradami), dnes je situácia úplne iná a SPF prakticky neumožňuje vysporiadať tieto pozemky tak ako tomu bolo ešte 2 - 3 roky dozadu, čím výrazne negatívne ovplyvnil účel a poslanie projektov ROEP v oboch obciach.
  2. Ďalšou je Petícia za prijatie neodkladných opatrení za účelom eliminovania častých porúch na energetickej distribučnej sústave (časté výpadky elektriny) - súvisí predovšetkým s častými výpadkami elektriky aj v našej obci a celom regióne, ktoré sú v poslednom období čoraz častejšie a poškodzujú mnohé spotrebiče, ktoré používame v našich domácnostiach.
  3. Poslednou je Petícia za vyhlásenie referenda o zmene počtu volebných obvodov - ktorou sa Združenie miest a obcí Slovenska usiluje zmeniť volebný systém, tak aby v našom parlamente bolo viac zástupcov zo všetkých regiónov Slovenska a nie prioritne z Bratislavy.

 

Petičné hárky budú k dispozícii počas úradných hodín obecného úradu v pripravenom stane pred budovou obecného úradu a kultúrneho domu v Oravskej Polhore.

Ďakujeme


Vytvorené: 28. 3. 2022
Posledná aktualizácia: 28. 3. 2022 13:15
Autor: